2017-06-16 15:05:00

Šiaulių vyskupijos jubiliejus


Sukako 20 metų nuo Šiaulių vyskupijos, jauniausios katalikų diecezijos Lietuvoje, įsteigimo. Šiaulių vyskupiją įkūrė šv. popiežius Jonas Paulius II 1997 gegužės 28 dieną, tą pačią dieną paskyrė Eugenijų Bartulį pirmuoju naujosios vyskupijos ganytuoju ir suteikė katedros titulą Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčiai. Šiaulių vyskupija iškilmingai paminės dvidešimtmečio jubiliejų padėkos Mišiomis šeštadienį, birželio 17 dieną, kurioms vyskupijos katedroje vadovaus Vilniaus arkivyskupas emeritas kard. Audrys Juozas Bačkis. Kvietimas dalyvauti jubiliejaus renginiuose paskelbtas Šiaulių vyskupijos portale, kuris ta proga apžvelgia pagrindines vyskupijos kūrimosi datas. Viena svarbiausių – 1997 metų birželio 29-oji:  tą dieną kunigas Eugenijus Bartulis buvo konsekruotas vyskupu.

Trijų vyskupų jubiliejus

Šv. Jonas Paulius II 1997 gegužės 28 dieną Bažnyčiai Lietuvoje paskyrė iš viso tris naujus vyskupus: be jau minėtojo pirmojo Šiaulių vyskupo ordinaro Eugenijaus Bartulio, popiežius vyskupais paskyrė kunigus jėzuitą Joną Borutą ir Rimantą Norvilą. Telšių vyskupas Boruta buvo konsekruotas Vilniaus vyskupu augziliaru 1997 metų birželio 21 d., Rimantas Norvila, Vilkaviškio vyskupas ir Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos COMECE vicepirmininkas, buvo konsekruotas Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru 1997 metų birželio 29 d. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.