2017-06-15 15:06:00

Pranciškonai mini tarnystės Šventojoje Žemėje 800 metų sukaktį


„Susirinkome čia, kur viskas prasidėjo; sugrįžome prie savo ištakų, kad atnaujintume pasiryžimą žengti pirmyn“, – sakė Pranciškonų Šventosios Žemės kustodijos vadovas kun. Francesco Patton praėjusį sekmadienį, birželio 11-ąją, aukodamas Mišias Izraelio Ako mieste, kuriomis buvo pažymėta pranciškonų buvimo Šventojoje Žemėje 800 metų sukaktis. Šiame uoste išsilaipino šv. Pranciškus ir pirmieji broliai, atvykę į Šventąją Žemę 1217 m.

Šis momentas laikomas Pranciškonų Šventosios Žemės kustodijos istorijos pradžia. Po Pranciškaus, Šventąją Žemę aplankiusio 1217 m., jo pavyzdžiu sekė ir kiti tuo metu dar labai jauno ordino nariai. Kai kryžiuočių Palestinoje sukurtą krikščionių valstybę užėmė musulmonai, iš pradžių krikščionybė buvo uždrausta. Vėliau, tarpininkaujant Neapolio karaliui, pavyko susitarti su sultonu, kad krikščionys galėtų lankyti šventąsias vietas, o popiežius Klemensas VI 1342 m. pranciškonus paskyrė šventųjų vietų globėjais. Šitaip gimė iki mūsų dienų veikianti Pranciškonų Šventosios Žemės kustodija, kurios žinioje yra kelios dešimtys šventovių, pastatytų svarbiausiose išganymo istorijos vietose. Kai kurias, kaip Betliejaus Gimimo bazilika ar Jeruzalės Šventojo Kapo bazilika, pranciškonai globoja kartu su ortodoksais ir armėnais. Kitas šventoves globoja patys pranciškonai. Kai kurios iš jų tai visiškai naujos bažnyčios, prieš kelis dešimtmečius pastatytos su Jėzaus mokymu susijusiose vietose.

Iki devynioliktojo amžiaus vidurio, kai buvo atkurtas Jeruzalės Lotynų patriarchatas, Pranciškonų kustodijos jurisdikcijoje buvo visos vietinės katalikų bendruomenės. Po patriarchato atkūrimo, jo žinion perėjo vietinės bendruomenės, o pranciškonai prižiūri šventąsias vietas, rūpinasi iš svetur atvykstančiais piligrimais. Šiuo metu Kustodijos juridinis statusas lygus kitoms pranciškonų ordino provincijoms. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.