2017-06-13 14:25:00

Popiežiaus homilija. Krikščionis turi būti druska ir šviesa


Antradienio rytą Mišias Šv. Mortos koplyčioje kartu su popiežiumi koncelebravo ir devyni kardinolai, priklausantys popiežiaus patarėjų tarybai, šiomis dienomis posėdžiaujantys Vatikane. Šventasis Tėvas, homilijoje komentuodamas šios dienos skaitinius, atkreipė dėmesį į tris juose esančius raktažodžius – „taip“, „šviesa“ ir „druska“. Šv. Paulius, rašydamas Korinto bendruomenei, sako, kad visa Jėzaus misija buvo jo nuolatos sakomas „taip“ Tėvui. Evangelijoje skambėjo garsieji Kristaus žodžiai: „Jūs žemės druska“, „jūs pasaulio šviesa“.

„Jėzuje nėra „ne“, bet visada yra „taip“ Tėvo garbei. Ir mes dalyvaujame šiame Jėzaus „taip“, nes jis mums suteikė patepimą, mus pažymėjo antspaudu, mums suteikė Šventąją Dvasią. Mes jame dalyvaujame, nes esame patepti ir paženklinti antspaudu, turime pati didžiausią garantą – Šventąją Dvasią. Dvasia mus veda link galutinio „taip“, link mūsų pilnatvės. Dvasia mums taip pat padeda būti šviesa ir druska, tai yra Dvasia skatina mūsų krikščioniškąjį liudijimą“.

„Taip“, jei taip, „ne“, jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo – sako Kristus. Tokia turi būti Bažnyčios, visų pakrikštytųjų laikysena. „Galime tvirtai pasitikėti Kristaus pažadais. Jame viskas buvo įvykdyta. Turime būti liudytojai kitiems. Turime dalytis per Kristų iš Dievo gautomis dovanomis, nes Šventoji Dvasia mus patepė liudytojų misijai. Toks yra krikščionio pašaukimas – šviesti pavyzdžiu, skelbti žinią, būti kaip druska, kuri saugo nuo sugedimo. Neturime slėpti šviesos, neturime būti beskoniai, nes jei slėpsime šviesą, jei būsime kaip druska, kuri nustojo sūrumo, tuomet ir mūsų liudijimas bus labai silpnas. Tačiau toks pavojus gresia tik tuomet kai aš priešinuosi patepimui, kai nenoriu būti paženklintas antspaudu, kai nenoriu, kad manyje būtų Šventoji Dvasia. Taip yra tuomet, kai aš priešinuosi Jėzaus Kristaus tariamam „taip““.

Dažnai sakoma, kad žmogus yra giedras, kad jo veidas spindi. Tai ir yra mūsų veide atsispindinti Dievo Dvasia, sakė Pranciškus. Kaip tik tai ir girdėjome abiejuose šios dienos skaitiniuose. Pasak Pauliaus, per Kristų skamba mūsų „amen“ Tėvui. O Jėzus Evangelijoje sako: „Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“. Prašykime malonės būti tvirtai įsikibusiais Jėzaus pažadų, būti juose giliai įsišaknijusiais, kad duotume įtikinamą liudijimą kitiems, kad būtume žemės druska ir pasaulio šviesa, ir kartu kad visu savo liudijimu ir gyvenimu šlovintume Tėvą, kuris yra danguje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.