2017-06-13 14:18:00

Katolikernas lilla katekes som kom på svenska under reformationen - nu i ny utgåva


Mitt under reformationen utgavs en katolsk katekes på svenska, i slutet av 1500-talet. Den var skriven av jesuiten och kyrkoläraren Petrus Canisius, en av 1500-talets mest betydande katolska lärare och predikanter. Katolikernas lilla katekes kom ut på svenska drygt tio år efter översättningen av Luthers lilla katekes till svenska. I samband med reformationsminnet ger Skara stiftshistoriska sällskap ut katekesen på nytt i modern bearbetning. Jesuitpater Fredrik Heiding, lektor i teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala, har skrivit inledning och kommentarer till katekesen samt tecknat ett porträtt av Canisius. I en intervju med Vatikanradion talar han om Petrus Canisius och katekesen, och om varför man gav ut en katolsk katekes på svenska så sent som 1580. Lyssna här: 
All the contents on this site are copyrighted ©.