2017-06-10 12:46:00

Popiežius atidarė „Scholas Occurrentes“ mokyklų tinklo būstinę


Penktadienį po pietų popiežius Pranciškus aplankė Šventajam Sostui priklausantį Šv. Kaliksto centrą Romos Užtribrio rajone ir jame, šalia kitų nuo anksčiau veikiančių Šv. Sosto ir tarptautinių bažnytinių institucijų, atidarė tarptautinio mokyklų tinklo „Scholas Occurrentes“ būstinę.

„Scholas Occurrentes“ mokyklų tinklas šiuo metu jungia apie pusę milijono mokyklų penkiuose žemynuose. Šiam tinklui pradžią davė kelios Argentinos Bažnyčios edukacinės iniciatyvos, kurių pradininkas 2001 m. buvo tuometinis Buenos Airių arkivyskupas Jorge Mario Bergoglio, dabartinis popiežius Pranciškus. Matydamas dažną šeimos ir mokyklos nesusikalbėjimą, skirtumus tarp privačių ir valstybinių mokyklų, tuometinis Buenos Airių arkivyskupas pasiūlė labiau koordinuoti edukacines iniciatyvas, kad mokykla geriau galėtų atlikti savo užduotį ugdyti žmones, tarnaujančius bendram gėriui. Popiežius Pranciškus laimina ir palaiko iš Buenos Airėse gimusio projekto išsivysčiusį pasaulį mokyklų tinklą. Netrukus po išrinkimo popiežiumi, 2013 m. rugpjūtį, Pranciškus šiam tinklui suteikė popiežiškosios tarptautinės katalikų asociacijos statusą. 

Popiežius Pranciškus daug kartų įvairiomis progomis yra kalbėjęs apie būtinumą išsaugoti arba atkurti šeimos ir mokyklos „edukacinį paktą“, tai yra tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą siekiant to paties tikslo. Ugdymo procese būtina harmoninga šeimos ir mokyklos sąveika. Penktadienį atidarydamas tarptautinio mokyklų tinklo būstinę, popiežius ypatingai iškėlė mokyklų vaidmenį kovoje su socialine atskirtimi. Švietimo procese visi privalo turėti vienodas galimybes. Tačiau kartu turi būti gerbiamas žmonių, tautų, valstybių savitumas. Tikra sveika globalizacija be sunkumų priima skirtingumą. Kiekvienam žmogui turi būti garantuota teisė ir tuo pačiu kiekvienas žmogus turi pareigą atrasti savo asmeninį pašaukimą ir vietą gyvenime. Mokykla turi jam padėti šią teisę ir pareigą realizuoti. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.