2017-06-10 16:58:00

Popiežiaus ultimatumas neklusniems kunigams


Popiežius Pranciškus pareikalavo tuoj pat nutraukti jau penkerius trunkantį Nigerijos Ahiaros vyskupijos kunigų maištą prieš jiems neįtikusį vyskupą. Dar Benedikto XVI paskirtas pietų Nigerijos Ahiaraos vyskupas Peter Ebere Okpaleke negali pradėti vykdyti savo pareigų, nes jo dėl gentinių priežasčių nepriima vietos kunigija. Tokia ganėtinai keista padėtis, trunkanti nuo 2012 m., kenkia sielovadai ir piktina vietinius tikinčiuosius.

Ketvirtadienį, birželio 8 d., Ahiaros vyskupijos delegaciją ir Nigerijos Vyskupų konferencijos vadovus priėmė popiežius Pranciškus. Juos išklausęs, Šventasis Tėvas griežtai pareikalavo nutraukti neteisėtą ir sielų išganymui kenkiantį maištą. Kunigai, kurie trukdė vyskupui pradėti tarnystę per 30 dienų privalo parašyti savo vyskupui po laišką, jo atsiprašyti, pažadėti klusnumą jam ir popiežiui. Jei kuris atsisakys tai padaryti, bus suspenduotas.

Ahiaros vyskupijoje susidariusią situaciją popiežius sugertino su ta, apie kurią kalbama Kristau palyginime apie vynininkus žmogžudžius. Popiežius prisipažino, kad jam buvo kilusi mintis iš viso panaikinti tą vyskupiją, jos teritoriją padalinti tarp kitų vyskupijų. Tačiau jis nesiryžo to daryti, suprasdamas, kad Bažnyčia yra motina, kuri negali palikti savo vaikų. Be to, yra pagrindo manyti, kad neklusniais kunigais buvo manipuliuojama iš išorės. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.