2017-06-09 12:59:00

Ferenc pápa a női szerepvállalásról: Lendületesebben kell növelni a női jelenlét tereit!


Ferenc pápa pénteken délben fogadta a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa közgyűlésének mintegy 40 résztvevőjét az Apostoli Palota Konzisztórium termében, akik ezekben a napokban a „Nők szerepe az egyetemes testvériségre nevelésben” címmel tanácskoztak.

A gyűlölet és az erőszak megakadályozza a nőket abban, hogy békés és hatékony szolgálatukat végezzék

A téma elsődleges fontosságú az emberiségnek a testvériség és a béke felé vezető útján, mely nem egy letudott és egyenes út, hanem amit számos nehézség és akadály nehezít. Napjainkban sajnos azt látjuk – állapította meg keserűen a pápa –, hogy a nőknek az egyetemes testvériségre nevelésben betöltött alakját elhomályosítják és gyakran nem ismerik el, azon számos okok következtében, melyek a világot sújtják, főként a nőket, emberi méltóságukban és szerepvállalásukban. A nők, és sokszor a gyermekek is, a leggyakoribb áldozatai a vak erőszaknak. Ott, ahol a gyűlölet és az erőszak felülkerekedik, az szétrombolja a családot és a társadalmat, megakadályozva a nőknek, hogy szándék és cselekvési közösségben a férfiakkal, folytathassák békés és hatékony szolgálatukat. A bevezető általános értékelés után a pápa a követező három témát érintette: a nők szerepének értékelése, a testvériségre nevelés és a párbeszéd.

Értékeljük a nők szerepét     

A mai bonyolult társadalomban  szükség van a nők szerepének nagyobb elismerésére, melyet az egyetemes testvériségre nevelésben betölthetnek. Amikor a nőknek lehetőségük van teljességgel átadni a társadalomnak az adományaikat, akkor az pozitív módon alakul át és jobban figyel az emberi család lényegi egységére. Ebben áll a hiteles testvériség megszilárdításának legérvényesebb ígérete. Jótékony folyamat tehát a nők gyarapodó jelenléte a társadalmi, gazdasági, politikai élet helyi, nemzeti és nemzetközi szintjein, nem kevésbé egyházi szinteken. Arról van tehát szó, hogy lendületesebben kell növelni a női jelenlét tereit! – hangsúlyozta a pápa. Nagyon sok nő végzi megbízatásait a hétköznapokban odaadottsággal, lelkiismeretesen és gyakran hősies bátorsággal gyümölcsöztetik a női géniuszt.

A nevelés terén a nők szerepe felbecsülhetetlen

A nőknek mint nevelőknek sajátos hivatásuk van, mert képesek megteremteni és megnövelni a befogadás és a kölcsönös tisztelet új módozatait. Mindig a női figura állt a családi nevelés középpontjában és nem is csak úgy, mint anyák. A nevelés terén a nők szerepe felbecsülhetetlen. Ez  a nevelés gazdagságot jelent magának a nőnek, de a kapcsolatainak is. Végső értelemben férfiak és nők közös hivatása az egyetemes testvériségre nevelés, ami aztán legvégül a békére nevelést jelenti a különböző fogékonyságok és szerepek kölcsönös elfogadásában. Éppen ezért a nők, az élet titkához kapcsolódva, sokat tehetnek a testvéri lelkület előmozdításában, az élet megőrzésének a védelmében és azzal a meggyőződésükkel, hogy a szeretet az egyetlen olyan erő, mely képes élhetővé tenni ezt a világot mindenki számára – mondta a pápa.

A nők jobban elköteleződnek az élet párbeszédjének a szintjein

Nyilvánvaló a nevelés szerepe az egyetemes testvériség kialakításában, ami azt is jelenti, hogy megtanuljuk a barátság és a tisztelet kötelékeit kiépíteni, ami oly fontos éppen a vallásközi párbeszéd során. A nők jobban elköteleződnek az élet párbeszédjének a szintjein, a vallásközi környezetben és így nagyobb megértést tesznek lehetővé a multikulturális kihívások tekintetében. De a nők teljes joggal elköteleződhetnek a vallási tapasztalat szintjén is, annak konkrét cseréiben, de éppúgy teológiai szinten is. Nagyon sok nő kész belépni a teológiai vitákba, akár a legmagasabb szinteken is. Ez azt is jelenti, hogy nem szabad a nők hozzájárulását egyértelműen csak „női szempontokra” lefokozni. A nő a maga sajátos képességeivel, jelentős segítséget nyújthat a párbeszédhez a hallgatás, a meghallgatás, a befogadás és a mások előtti megnyílás adományaival – zárta beszédét Ferenc pápa a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa közgyűlésének résztvevőihez.

(vl)           
All the contents on this site are copyrighted ©.