2017-06-08 10:37:00

Gregoriana pripravuje kongres o ochrane maloletých v digitálnom svete


Vatikán 8. júna – Poznať riziká internetu a predchádzať im je výzva, na ktorú sa chcú pokúsiť odpovedať organizátori medzinárodného kongresu s názvom „Dôstojnosť neplnoletých v digitálnom svete“. Podujatie, ktoré sa uskutoční v dňoch 3. - 6. októbra 2017 na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme počíta s účasťou okolo 140 expertov z rôznych oblastí sveta.

Dnes je viac ako 800 miliónov mladých vystavených úplne novým formám útokov a zneužití, sem patria trolling (erotický videohovor), kyberbullying (elektronické šikanovanie), sextortion (sexuálne vydieranie) a grooming (manipulácia smerujúca k sexuálnemu obťažovaniu).

Predstavitelia akademického a ekonomického sveta, zástupcovia občianskej spoločnosti, ale tiež politickí a náboženskí činitelia sa stretnú, aby sa podelili o svoje skúsenosti a spoločne hľadali riešenia. Na programe budú spoločné zasadnutia i práca v skupinách. Organizátori chcú dať možnosť zúčastniť sa na časti programu aj širokej verejnosti.

Výstupom medzinárodnej konferencie bude „Deklarácia o dôstojnosti neplnoletých v digitálnom svete“, ktorú predstavia pápežovi Františkovi. Ako povedala britská ministerka pre bezpečnosť internetu barónka Joanna Shieldsová, „je nutné dosiahnuť väčšiu koalíciu pre spoločné úsilie“ v tejto oblasti.

K pripravovanej konferencii poskytol rozhovor Vatikánskemu rozhlasu jeden z jej organizátorov jezuita Hans Zollner, riaditeľ Centra pre ochranu mladistvých na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.

Na otázku ako bojovať proti temným stránkam internetu páter Zollner odpovedá:

„V súčasnosti sme skutočne v štádiu diskusií a hľadania styčného bodu rôznych iniciatív. Tento kongres je v istom zmysle niečo nové: je veľa iných kongresov, ktoré sa venujú tejto téme, ale cieľom nášho je umožniť hovoriť spoločne, diskutovať a tiež spoločne plánovať, čo sa tu dá urobiť v súčinnosti rôznych sektorov spoločnosti, ktoré sa zaujímajú o túto oblasť.

Medzi inými sú to poriadkové sily, polície rôznych krajín, podniky, ktoré ponúkajú online služby a sociálne médiá, cez ktoré sa často šíria veľmi škaredé veci. Potom je tu svet vlád, politiky, mimovládnych organizácií, to znamená tých, ktorí sa už dlhý čas angažujú v boji za spravodlivosť a práva detí. Tiež je tu svet vedy – ľudia, ktorí už dlhý čas pracujú na skúmaní profilov zneužívateľov, ako aj na možnostiach čo najlepšej ochrany detí a dospievajúcich. A nakoniec je tu Cirkev, ktorá sa chce zasadiť za práva maloletých a chce o tom vydať svedectvo.“

Myšlienka organizovania tejto konferencie bola predložená aj Svätému Otcovi. Páter Zollner, ktorý je aj členom Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, vysvetľuje podrobnosti:

„Niekoľkí zástupcovia organizačného výboru sme išli za pápežom Františkom, tesne pred Vianocami, aby sme mu predstavili prvý  plán a požiadali aj o audienciu počas kongresu. Vypočul si pozorne motiváciu a hneď odpovedal, že bude k dispozícii, pretože toto dôsledne zapadne do jeho boja proti zneužívaniu tých najzraniteľnejších, maloletých, osôb ktoré sú najviac ohrozené. Je to boj, ktorý spája všetko, čo bolo vykonané za posledné štyri roky Pápežskou komisiou pre ochranu maloletých, so všetkými opatreniami, ktoré sa rozhodol zaviesť počas svojho pontifikátu, a tiež s tým, čo sme mohli urobiť my v Centre na ochranu mladistvých Gregorovej univerzity s jeho osobnou podporou.“ -ab-
All the contents on this site are copyrighted ©.