2017-06-07 16:20:00

Darnus vystymasis ir solidarumas: Kai vienas kenčia, kenčia visi


Bendros visų gerovės ugdymas ir saugojimas reikalauja pripažinti tarptautinio solidarumo būtinumą, pasakė Šventojo Sosto atstovas Ženevoje arkivyskupas Ivanas Jurkovičius. Šventojo Sosto diplomatas kalbėjo antradienį, 35-oje Žmogaus teisių tarybos sesijoje, kurios tema buvo tarptautinis solidarumas. Arkivyskupas Jurkovičius, Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas JTO ir kitose institucijose Ženevoje prisiminė popiežiaus pasisakymus apie pamatinį tarptautinio solidarumo vaidmenį, nes „kai vienas kenčia, kenčia visi“.

Tarptautinė bendruomenė pašaukta spręsti daug reiškinių, tokių kaip: migracija, klimato kaita, stichinės nelaimės, ginkluoti konfliktai, auganti praraja tarp vargšų ir turtuolių. Šiame kontekste, anot Šventojo Sosto diplomato, tarptautinis solidarumas yra veiksmingas būdas spręsti iškylančius uždavinius.

Popiežius Pranciškus, balandžio mėnesį kreipdamasis į TED 2017 Vankuveryje (Kanadoje) pasakė, kad solidarumas turėtų būti pamatinis nusistatymas darant politinius, ekonominius, mokslinius sprendimus, taip pat žmonių, tautų ir valstybių santykiuose. Popiežius tą kartą patikino, kad vien tik brolystės ir konkretaus solidarumo ugdymas gali įveikti atmetimo kultūrą, priminė Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas.

Pasak jo, solidarumas nėra tik pareiga, bet moralinė vertybė, kylanti iš žmonijos brolystės principo. Solidarumas – tai besąlyginis rūpinimasis kitu; jis reikalauja individualaus, privataus, nacionalinio ir tarptautinio įsipareigojimo. Šių pastangų prioritetinis siekis yra įgyvendinti ir sustiprinti principinę atsakomybę už žmonių apsaugą, visų pirma pažeidžiamų asmenų.

Tarptautinė bendruomenė, pasisakydama už universalų planą iki 2030 metų įgyvendinti darnaus vystymosi darbotvarkę (JTO priimta 2015 metais, pasirašė 192 valstybės), apsisprendė už solidarumą vietoj egoizmo; solidarumą su šiandienos atskirtaisiais, rytdienos vargšais ir ateities kartomis, pasakė Vatikano diplomatas, cituodamas kardinolą Peterį Turksoną, Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektą.

Diplomatas taip pat priminė paties popiežiaus Pranciškaus žodžius, pasakytus Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovams kovo mėnesį. Solidarumas, sakė tą kartą popiežius, taip pat yra veiksmingiausias priešnuodis moderniųjų laikų populizmui. Solidarumas reiškia supratimą, kad esame vieno kūno nariai ir tuo pačiu implikuoja, jog kiekvienas kūno narys geba atjausti kitą ir atjausti visus. Kai vienas kenčia, kenčia visi, pasakė Šventasis Tėvas, priminė jo atstovas tarptautinėse institucijose Ženevoje, arkivysk. Ivanas Jurkovičius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.