2017-06-06 09:26:00

Budskap til verdens muslimer i anledning Ramadan og id-al-fitr


Det pavelige råd for interreligiøs dialog har publisert et budskap til alle verdens muslimer i anledning ramadan, som er fra 27. mai til 24. juni, og id al-fitr-høytiden, som følger like etter.

Budskapet har tittelen «Kristne og muslimer: sammen om å ta vare på vårt felles hjem» og er inspirert av pave Frans’ miljøencyklika «Laudato Si’».

I budskapet står det blant annet at «For å møte denne utfordringen [den økologiske krisen]  på en skikkelig måte trengs det undervisning, åndelig åpenhet og global «økologisk omvendelse». Ettersom vi er troende mennesker bør vårt forhold til Gud stadig tydeligere framgå av vår måte å forholde oss til verden omkring oss. Vårt kall til å passe på Guds skaperverk er verken valgfritt eller marginalt i forhold til vårt religiøse engasjement som kristne og muslimer: Det er tvertimot en vesentlig bestandel av engasjementet.»

«Må den religiøse innsikten og de velsignelsene som kommer av å faste, å be og å gjøre gode gjerninger støtte dere, med Guds hjelp, på fredens og godhetens vei, til å ta vare på alle medlemmene av menneskefamilien og hele skaperverket!»

Her er hele budskapet på svensk og på engelsk.
All the contents on this site are copyrighted ©.