2017-06-05 16:33:00

Popiežiaus laiškas su kard. Husaru atsisveikinantiems ukrainiečiams


Pirmadienį Kijeve vyko praėjusią savaitę mirusio buvusio Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovo, Kijevo ir Haličo Didžiojo arkivyskupo emerito kardinolo Lubomyro Husaro laidotuvės. Šia proga popiežius Pranciškus dar kartą laišku kreipėsi į dabartinį ukrainiečių unitų Bažnyčios vadovą Didįjį arkivyskupą Sviatoslavą Švečiuką.

Šią dieną, kai krikščioniškai atsisveikinama su Kijevo ir Haličo Didžiuoju arkivyskupu emeritu kardinolu Lubomyru Husaru, trokštu dar kartą būti su visais, kas meldžiasi Dangiškajam Tėvui už mūsų brangiojo Brolio sielą, rašo popiežius.

Neparastai daug žmonių šiomis dienos atvyko pagerbti velionio kardinolo žemiškųjų palaikų. Tai, pasak popiežiaus, yra labai iškalbus liudijimas koks didis moralinis autoritetas jis pastaraisiais dešimtmečiais buvo ukrainiečių tautai. Kreipiuos į Jus, - rašo popiežius dabartiniam ukrainiečių graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovui, - nes su Jumis mane sieja ilgos pažinties ir pagarbos ryšiai. Trokštu Jus paguosti, netekus tėvo ir dvasinio vadovo. Toks jis buvo visai ukrainiečių graikų apeigų katalikų Bažnyčios bendruomenei.

Velionis kardinolas vadovavo ukrainiečių Bažnyčiai tuo sunkiu metu kai ji, išėjusi iš katakombų, turėjo atkurti savo struktūras. Taip pat ir vėliau, sulaukęs senatvės ir slegiamas ligos, jis buvo su savo tauta, lydėjo ją kaip išmintingas mokytojas, tikinčiųjų ir netikinčiųjų guodėjas. Visiems jis turėjo gerą žodį, visi jautė jo meilę. Popiežius ragina visus ukrainiečius ištikimai laikytis velionio kardinolo palikto mokymo, jo pavyzdžiu visiškai pasitikėti Apvaizda, atsiminti jo šypseną ir gerumą.

Visiems jums, mylimi ukrainiečiai, tėvynėje ir diasporoje, meldžiu gausios dangaus palaimos, - linki popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.