2017-06-05 16:37:00

Misija – krikščionių tikėjimo širdis. Popiežiaus žinia Pasaulinei misijų dienai


Sekminių iškilmės dieną, sekmadienį, birželio 4-ąją, buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šiemetinei Pasaulinei misijų dienai, kuri bus minima spalio 22-ąją. Būsimosios dienos ir šia proga skelbiamos popiežiaus žinios tema: „Misija krikščionių tikėjimo širdis“.

Bažnyčia pačia savo prigimtimi yra misionieriška, - rašo Šventasis Tėvas. Jei tokia nebūtų, ji būtų ne Kristaus Bažnyčia, bet tik viena iš daugelio organizacijų, kurios atlikusios savo užduotis, išnyksta. Dėl to turime gerai apmąstyti mūsų krikščionišką tapatybę ir mūsų, kaip krikščionių, atsakomybę. Tai labai svarbu ypač dabartiniu metu kai pasaulyje tiek daug sąmyšį sėjančių iliuzijų, tiek daug baimės, žaizdų, neteisingų brolžudiškų karų, nuo kurių kenčia nekaltieji. Pasak popiežiaus, turime vis iš naujo klausti: Kas yra misijos pagrindas? Kas yra misijos širdis? Kokia turi būti mūsų laikysena?

Bažnyčios misija yra skirta visiems geros valios žmonėms, o jos pamatas yra visa atnaujinanti Evangelijos galia. Sekdami Jėzumi, kuris yra mūsų Kelias, mes priimame jo Tiesą ir gyvename jo Gyvenimą, kuris yra visiška bendrystė su Dievu Tėvu, dėka Šventosios Dvasios, kuri mus išvaduoja iš visokio egoizmo ir kuri yra kūrybingos meilės versmė.

Bažnyčios misija, rašo popiežius, tai ne religinės ideologijos skelbimas ir ne kilnios etikos propagavimas. Bažnyčios misijoje evangelizuoja ir veikia pats Jėzus Kristus. Evangelijos skelbime Jėzus vis iš naujo tampa mūsų amžininku, kad kiekvienas kas jį su tikėjimu ir meile priima pajustų atnaujinančią Šventosios Dvasios galią, kuri atgaivina žmogų, kaip lietus žemę.

Popiežius primena garsiuosius Benedikto XVI žodžius, kad „žmogus tampa krikščioniu ne dėl to, kad apsisprendžia už tam tikrą etiką ar didžiąją idėją, bet dėl to, kad jis susiduria su įvykiu, sutinka Asmenį, kuris suteikia gyvenimui naują akiratį ir lemtingą kryptį“. Evangelija, rašo Pranciškus, yra Asmuo, kuris nuolatos save aukoja ir visus jį su tikėjimu priimančius kviečia dalytis jo gyvenimu, dalyvaujant jo velykiniame mirties ir prisikėlimo slėpinyje.

Bažnyčios misiją gaivina „nuolatinio išėjimo dvasingumas“. Tai reiškia, kad Bažnyčiai reikia išeiti iš savo patogaus būvio ir drąsiai stengtis pasiekti visus paribius, kuriems reikia Evangelijos šviesos. Bažnyčios misija – tai „piligrimystė“ per įvairias gyvenimo dykumas, per tiesos ir teisingumo alkį ir troškulį. Bažnyčios misija – tai suvokimas, kad Bažnyčia yra ne tikslas sau pačiai, bet kad ji yra Dievo karalystės tarpininkė ir jos kūrimo įrankis.

Savo žinioje šių metų Pasaulinei misijų dienai popiežius Pranciškus atskirai pamini jaunimą. Jėzaus asmuo ir jo Geroji Naujiena žavi daugybę jaunų žmonių. 2018 m. vyksiantis vyskupų Sinodo susirinkimas bus skirtas jaunimui, jo tikėjimui ir pašaukimo atpažinimui. Popiežius linki, kad Sinodas taptų Apvaizdos suteikta proga labiau įtraukti jaunimą į bendrą atsakomybę už Bažnyčios misiją, nes jai reikia jaunimo vaizduotės ir kūrybingumo. Baigdamas laišką, popiežius prašo visą tikinčiųjų bendruomenę remti misijas malda, liudijimu ir materialine pagalba. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.