2017-06-05 15:24:00

Daryti gailestingumo darbus? Dalytis, atjausti, rizikuoti


Gailestingumo darbams neužtenka vien dalijimosi, reikia ir atjautos, o be dalijimosi ir atjautos, reikia rizikuoti; gailestingumo darbai, sakė pirmadienio Mišiose popiežius Pranciškus, mus apsaugo nuo egoizmo ir leidžia sekti Jėzumi iš arti.

Popiežius pasakojo apie tremtinį Tobitą, biblinę asmenybę, apie kurią buvo kalbama šios dienos Žodžio Liturgijoje. Tobitas buvo teisus žmogus, su tautiečiais žydais tapęs tremtiniu, asirų išvarytas į Ninevę. Tobitas pasiturintis, jis padeda vargšams tautiečiams ir, rizikuodamas gyvybe, slapta palaidoja žudomus tautiečius. Jį liūdina kitų kentėjimai.

Popiežius, primindamas keturiolika gailestingumo darbų kūnui ir sielai sakė, kad jie reiškia ne vien dalijimąsi tuo ką turi, bet ir atjautą. O tai reiškia kentėti su kenčiančiu. Gailestingumo darbai nėra sąžinei apraminti: „padarysiu gerą darbą, atkris našta..., „Ne!“, sakė popiežius, reikia ir atjausti kito skausmą. Dalytis ir atjausti, reikia abiejų. Gailestingas tasai, kuris moka dalytis, bet ir atjausti kitą. Todėl galime savęs paklausti: ar moku dalytis? Ar esu dosnus/dosni? Ar pamatęs kenčiantį, bėdų prispaustą žmogų, kenčiu ir aš? Ar sugebu įsijausti į kito situaciją? Į kentėjimo situaciją.

Asirų išvarytiems tremtiniams buvo draudžiama laidoti tautiečius, už tai grėsė mirtis. Tobitas rizikavo. Daryti gailestingumo darbus reiškia ne tik dalytis ir atjausti, bet ir rizikuoti, pasakė popiežiaus.

Dažnai rizikuojame, pridūrė Pranciškus. Jis prisiminė įvykius Romoje per Antrąjį pasaulinį karą: kiek daug žmonių tada rizikavo, pradedant popiežiumi Pijumi XII, slėpdami žydus, kad nebūtų nužudyti, deportuoti! Jie rizikavo gyvybe! Rizikavo! Gelbėti tų žmonių gyvybes buvo gailestingumo darbai.

Popiežius paryškino dar du aspektus: darantieji gailestingumo darbus gali sulaukti patyčių, kaip Tobitas, laikomas žmogumi, kuris vietoj sėdėjęs ramiai, užsiima nesąmonėmis. Jis, be to, leidžiasi būti sutrukdomas.

Gailestingumo darbų vykdymas visuomet sutrukdo. „Turiu draugą, ligonį, norėčiau aplankyti, bet neturiu noro, geriau pailsėti prie televizoriaus..“. Gailestingumo darbai – „susitrukdymas“. Tačiau Viešpats susitrukdė dėl mūsų: jis nuėjo link kryžiaus, kad duotų mums gailestingumą.

Kas geba daryti gailestingumo darbus, žino, kad jis pats jau susilaukė gailestingumo, kad Viešpats jam buvo gailestingas. Ir jei mes darome gailestingumo darbus, darome todėl, kad Viešpats mūsų pasigailėjo. Prisiminkime savo nuodėmes, savo klaidas ir kaip Viešpats mums atleido: Jis atleido mums viską dėl savo gailestingumo ir mes darome tą patį savo broliams. Gailestingumo darbai, sakė popiežius Pranciškus, mus apsaugo nuo egoizmo ir leidžia sekti Jėzumi iš arti. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.