2017-06-04 14:10:00

Popiežius: Liudyti Kristų su evangeliniu paprastumu


Vatikane Sekminių sekmadienį paskelbta popiežiaus žinia 2017 metų Pasaulinei Misijų dienai, kuri šiemet minima spalio 22-ąją.

Žinią pristatė popiežius Pranciškus Sekminių sekmadienį tuojau po Šventųjų Mišių Šventojo Petro aikštėje įvesdamas Vidudienio maldą „Regina Caeli“. 2017 metų Pasaulinės Misijų dienos tema: „Misija krikščioniškojo tikėjimo širdyje“.

Šventoji Dvasia tepalaiko Bažnyčios misiją pasaulyje ir tesuteikia jėgų visiems Evangelijos misionieriams ir misionierėms, sakė popiežius drauge pasveikinęs Mišiose dalyvavusius piligrimus iš Italijos ir viso pasaulio, tarp kurių daug katalikų charizmininkų ir kitų krikščioniškų konfesijų tikinčiųjų, dalyvavusių katalikiškojo charizminio atsinaujinimo judėjimo penkiasdešimties metų jubiliejaus renginiuose Romoje.

Šventasis Tėvas prašė Mergelės Marijos užtarimo. „Ji teišmeldžia malonę būti stipriai veikiamiems Šventosios Dvasios, kad galėtume Kristų liudyti su evangeliniu paprastumu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.