2017-06-04 16:22:00

Popiežius aukojo Sekminių Mišias. Esame nauja tauta; turime naują širdį


Apie septyniasdešimt tūkstančių žmonių, užpildžiusių visą Šv. Petro aikštę, sekmadienio rytą dalyvavo popiežiaus Pranciškaus aukotose Sekminių – Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmės Mišiose. Tarp Mišių dalyvių buvo nemažai Charizminio atsinaujinimo judėjimo narių, kurie šeštadienio vakarą dalyvavo Romoje vykusioje maldos vigilijoje, minėdami katalikiško charizminio judėjimo penkiasdešimtąsias metines.

Šiandien baigiasi Velykų metas, baigiasi penkiasdešimties dienų laikotarpis, trunkantis nuo Velykų iki Sekminių, - sakė popiežius pradėdamas homiliją. Šventosios Dvasios dovana, kurios suteikimą šiandien minime, tai pati didžiausia ir brangiausia velykinė dovana. Šventoji Dvasia Jėzaus mokinius padaro nauja Dievo tauta ir duoda mokiniams naują širdį.

Nauja tauta

Kad būtume nauja tauta, turime vengti dviejų dažnų pagundų. Visų pirma turime vengti pagundos savo skirtumus kelti aukščiau vienybės. Taip atsitinka kai norime išsikirti iš kitų, kai kuriame šalininkų grupes ir partijas, kai užsispyrę giname savo kietus įsitikinimus, griežtai atmesdami visa kita, kai užsidarome savitumuose, kai manome, kad mes esame už kitus geresni ir visada teisūs, kai sau priskiriame „tiesos saugotojų“ vaidmenį. Tuomet mes renkamės ne viską, o tik dalį, tampame „sirgaliais“, o ne broliais ir seserimis vienoje Dvasioje; tampame pirmiau „kairiaisiais“ arba „dešiniaisiais“ krikščionimis, negu Jėzaus mokiniais; tampame griežtais praeities saugotojais ar aistringais ateities kūrėjais, o ne nuolankiais ir dėkingais Bažnyčios vaikais.

Yra ir priešinga pagunda – siekti vienybės be skirtumų. Šitaip vienybė tampa vienodumu, visi privalo vienodai elgtis ir vienodai mąstyti. Tai homologacija, kurioje nebėra vietos laisvei.

Dėl to turime melsti Šventąją Dvasią malonės, kad sugebėtume priimti jos mums dovanojamą vienybę, žiūrėti mylinčiu ir visus apkabinančiu žvilgsniu; nepaisant asmeninių skirimų būti viena Bažnyčia. Turime taip pat prašyti malonės, kad širdyje jaustume, jog Bažnyčia yra mūsų Motina, jog ji yra mūsų namai, visiems atviri ir visiems svetingi.

Nauja širdis

Prisikėlęs Jėzus, pirmą kartą pasirodęs mokiniams, tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos“ (Jn 20,22-23). Jėzus nesmerkia mokinių, kad jie, išsigandę kančios pabėgo ir jo išsigynė, bet dovanoja jiems atleidimo Dvasią. Šventoji Dvasia yra pirmoji prisikėlusio Jėzaus dovana ir ji suteikiama, kad būtų atleidžiamos nuodėmės. Štai kur Bažnyčios pradžia. Štai kuo viskas laikosi. Atleidimas, tai tarsi cementas, kurio dėka laikosi plytos pastato sienose. Prašykime malonės, - sakė popiežius baigdamas homiliją, - kad visada atsinaujindami atleidimo dėka darytume vis gražesnį mūsų Motinos Bažnyčios veidą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.