2017-06-04 15:59:00

Popiežius: Charizminis judėjimas yra malonės srovė


Popiežius Pranciškus su katalikų charizmininkais šventė judėjimo auksinį jubiliejų. Šeštadienį Šventasis Tėvas meldėsi su charizmininkais Sekminių vigilijos susitikime Romos antikos laikų arenoje „Circo Massimo“. Vigilijoje dalyvavo apie penkios dešimtys tūkstančių charizmininkų iš viso pasaulio, popiežiaus prašymu dalyvavo taip pat evangelikų ir sekmininkų charizmininkai. Romos Circo Massimo arena parinkta charizmininkų Sekminių vigilijai prisimenant joje nukankintus krikščionis per didžiuosius pirmųjų amžių persekiojimus.

Charizminės vigilijos meditacijoms vadovavo popiežiaus pamokslininkas kapucinas t. Raniero, kalbą pasakė popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas dėkojo charizmininkams už jų liudijimą: „Dėkoju jums už šį liudijimą, čia šiandien. Jis visiems mums naudingas, taip pat man, visiems!“, sakė popiežius, charizmininkų vigiliją pavadinęs „Vakarienbučiu po atviru dangumi“.

„Šiandien susirinkome tarsi į Vakarienbutį po atviru dangumi, nes nebijome! Po atviru dangumi ir su Tėvui atvertomis širdimis, visi mes, tikintieji, kurie išpažįstame, kad Jėzus yra Viešpats. „Jėzus yra Viešpats“ buvo charizmininkų Sekminių vigilijos tema. Popiežius tęsė:

Šventoji Dvasia mus subūrė, kad galėtume eiti vienybės keliu. Vienybė yra tam, kad skelbtume misiją, kad nestovėtum vietoje, kad skelbtume, jog Jėzus yra Viešpats, kad skelbtume Gerąją naujieną visoms tautoms, paliudytume, jog taika yra įmanoma ir nors sunku tai įrodyti šiandienos pasauliui, tačiau gali būti kuriama Jėzaus vardu. Esam su savo skirtingumais, tačiau trokštame būti „susitaikę skirtingumuose“. Šventasis Tėvas kalbėjo ir apie kraujo ekumenizmą dabartiniais laikais.

„Nutarėm susirinkti į šią vietą, nes persekiojimų laikais čia buvo kankinami krikščionys, malonumui tų, kurie ateidavo pasižiūrėti. Tačiau šiandien daugiau krikščionių kankinių nei praeityje, pirmaisiais krikščionybės laikais“.

Kviesdamas charizmininkus eiti kartu, nes tik eidami būsime vieningi, popiežius katalikiško charizminio atsinaujinimo sąjūdį pavadino „Dievo malonės srove“:

„Katalikiškam charizminio atsinaujinimo judėjimui penkiasdešimt metų. Tai Šventosios Dvasios malonės srovė, nes ji neturi nei steigėjo, nei statutų, nei valdymo organų. Joje daug išraiškų, įkvėptų Šventosios Dvasios, su įvairiomis charizmomis, tarnaujančioms Bažnyčiai. Tačiau neužtvenksi malonės tėkmės, neuždarysi Šventosios Dvasios narve“.

„Jūs esate svarbūs Bažnyčiai“, pasakė Pranciškus ir kartu paminėjo ko Popiežius ir Bažnyčia laukia iš charizmininkų ir visų, kurie yra malonės srovėje: kad su visais Bažnyčioje dalytųsi Šventosios Dvasios Krikštu, be perstojo šlovintų Viešpatį, su įvairių Bažnyčių ir bendruomenių krikščionimis eitų su malda ir kartu darbuotųsi vardan labiausiai stokojančiųjų, tarnautų vargšams ir ligoniams. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.