2017-06-02 16:17:00

Светият Престол: християни и мюсюлмани заедно за опазване на Творението


Тазгодишното послание към всички мюсюлмани за месеца на Рамазана и за приключващия го празник Рамазан байрам, отправено от Папския съвет за междурелигиозен диалог, е вдъхновено от енцикликата на Папа Франциск „Laudato sì“, посветена на грижата за нашия общ дом. Поздравителен адрес от особена важност, тъй като точно преди 50 години, само три години след създаването на папското ведомство от страна на папа Павел VІ, за първи път бе изпратено послание по този повод.

„Християни и мюсюлмани единни в грижата за планетата“, е заглавието на посланието, с което Папският съвет за междурелигиозен диалог и неговият председател кард. Жан Луи Торан възнамеряват да засвидетелстват солидарността на католическата църква към последователите на исляма, по време на специалния период Рамазан, както и да им изрази „най-добри пожелания за спокойствие, радост и изобилни духовни дарове“.

Инициативата бе подета вследствие на желанието да се насърчат диалога и сърдечните отношения с мюсюлманите, предлагайки размишления за актуалните и спешни предизвикателства, като това за опазване на Творението. В посланието се посочва, как във своята енциклика Папата обръща внимание /насочва вниманието към щетите, причинени  на природата и на самите нас, заради начина ни на живот и решенията ни. Да се приеме предизвикателството за връзката между хора и природа, „засяга всички, независимо от това дали и каква вяра изповядваме“.

По думите на Папата, „светът е общ дом на всички членове на човешкото семейство“. Затова Папа Франциск насърчава „да се възобнови диалога за начина, по който да изграждаме бъдещето на планетата“, като припомня, че „екологичната криза е апел за дълбока вътрешна промяна“. В посланието се посочва също, че „като вярващи, нашата връзка с Бог трябва да се проявява и по начина, по който се отнасяме към света“.

Накрая в текста на Папския съвет за междурелигиозен диалог се изказва пожелание „религиозните мисли и благословии, произлизащи от спазването на Рамазана, да могат да ви подкрепят, с помощта на Бог, по пътя на мира и доброто, в грижата за всички членове на човешкото семейство и на цялото Творениие!“.

man / rv
All the contents on this site are copyrighted ©.