2017-06-02 16:23:00

Ave verum corpus


I anledning festen for Kristi legeme og blod søndag 18. juni og Jesu hjertefest fredag 23. juni kan det være fint å lytte til nattverdshymnen «Ave verum corpus». Teksten er fra 1200- eller 1300-tallet, og den er blitt tonesatt av mange komponister. Her er Mozarts motett:

Her er teksten på latin og på norsk:

Ave verum corpus, natum
de Maria Virgine,

Vær hilset, sanne Legeme, født
av jomfru Maria;

vere passum, immolatum
in cruce pro homine,

du som i sannhet led og ble ofret
på korset for menneskene;

cuius latus perforatum
fluxit aqua et sanguine:

du fra hvis gjennomborede side
vann og blod fløt:

esto nobis praegustatum
in mortis examine.

Vær for oss en forsmak
i dødens prøve!

[O Iesu dulcis, O Iesu pie,
O Iesu, fili Mariae.
Miserere mei. Amen.]

[Å milde, å barmhjertige Jesus,
å Jesus, Marias sønn.
Vær meg nådig. Amen]

Ragnhild Foss’ gjendiktning:

Heil deg, Herrens sanne lekam,
fødd oss av Maria møy,
du som vilde for oss lida  
og for oss på krossen døy.
Frå di side gjennombora  
flødde liv i vatn og blod.
Ver du oss i daudens time  
sjelebrød og føda god!
 
All the contents on this site are copyrighted ©.