2017-06-01 12:51:00

Popiežiaus homilija. Šv. Paulius mus moko skelbti, nebijoti, melstis


Skelbimas, persekiojimai, malda – šiais trimis žodžiais galima trumpai apibrėžti visą tautų apaštalo šv. Pauliaus gyvenimą. Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo ketvirtadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

„Paulius visų pirma skelbia. Skelbimas, pašaukimas skelbti Jėzų Kristų, yra jo aistra. Jis nesėdi prie rašomojo stalo. Jis visada keliauja nešinas Jėzaus Kristaus žinia. Jis nebijo žengti į ugnį; jis uolus. Apaštališkasis uolumas yra jo varomoji jėga. Jis niekada nesitraukia; visada eina pirmyn. Dėl to jis susiduria ir su sunkumais“.

Sunkumai, persekiojimai yra antrasis šv. Pauliaus gyvenimo ir misijos bruožas. Šios dienos skaitinyje iš Apaštalų darbų kalbama apie pasipriešinimą Pauliaus skelbimui, apie jam metamus kaltimus ir teismą. „Šventosios Dvasios įkvėptas Paulius ėmėsi tam tikros gudrybės. Jis žinojo, kad jo kaltintojai nėra vieningi, kad jie tarpusavy susivaidiję, kad sadukiejai netiki prisikėlimu iš numirusiųjų, o fariziejai tiki. Ir jis, norėdamas išsisukti iš tos padėties, garsiai prabilo: „Broliai, aš fariziejus, kilęs iš fariziejų šeimos, ir jūs mane teisiate dėl mirusiųjų prisikėlimo vilties“. Vos jam tai ištarus, tarp fariziejų ir sadukiejų kilo aršus ginčas. Ir visi susirinkusieji, buvę vieningai nusistatę prieš Paulių, ėmė rietis tarpusavy“.

Trečioji Pauliaus gyvenimo savybė buvo malda, - toliau ketvirtadienio homilijoje sakė Pranciškus. Paulių siejo su Viešpačiui labai artimas maldos ryšys. „Jis dažnai buvo su juo. Vieną kartą jis pasakoja, kad maldoje jautė tarsi būtų paimtas į dangų ir net nesugebėjo apsakyti tos neparastos patirties. Šis kovotojas, šis skelbėjas, nebijantis jokių ribų, turėjo mistinę susitikimo su Jėzumi patirtį. Pauliaus jėga buvo bendravimas su Jėzumi maldoje, panašus į tą pirmą susitikimą kelyje į Damaską, kai jis dar buvo krikščionių persekiotojas. Paulius buvo žmogus, kuris sutiko Viešpatį. Ir nuo to laiko jis nesipriešina, jis trokšta vis iš naujo jį sutikti. Jis yra maldos žmogus“.

Šios dienos liturgijos pasakojimas apie šv. Pauliaus misiją mus moko apaštališkojo uolumo skelbiant Jėzų Kristų, drąsina nebijoti persekiojimų ir ragina melstis, maldoje bendrauti su Viešpačiu. Prašykime Viešpatį šių malonių visiems pakrikštytiesiems, - baigė homiliją Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.