2017-06-01 17:25:00

Popiežius susitiko su Katalikiškų šeimų federacijos delegacija


Birželio 1-ąją dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Europos katalikiškų šeimų asociacijų federacijos suvažiavimo Romoje dalyvius. Suvažiavimas sušauktas minint Federacijos įkūrimo dvidešimtmetį, palydint šūkiu – „Šeimos yra Europos lobis“. Tarp dalyvių – Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktorius Algirdas Petronis.

Štai kelios popiežiaus Pranciškaus audiencijos dalyviams pasakytos mintys, įžvalgos ir paraginimai. Pasveikinęs svečius, Šventasis Tėvas pridūrė, kad lobio vaizdinys „gerai išreiškia pagarbą, kurią turime jausti šeimai. Iš tiesų, šeimos nėra muziejiniai daiktai, per jas konkretizuojasi dovana, abipusiame įsipareigojime ir dosniame atvirume vaikams, kaip ir tarnystėje visuomenei. Tokiu būdu šeimos yra tarsi raugas, kuris padeda auginti labiau žmogišką pasaulį, labiau brolišką, kuriame niekas nesijaučia atmestas ar apleistas“.

Kalbėdamas apie šeimų asociacijų darbą, Pranciškus sakė, kad „jūsų veikla turėtų būti priminimas, visiems primenantis, jog nėra geresnio sąjungininko integraliai visuomenės pažangai, nei šeimų socialiniame audinyje rėmimas. Išlieka tiesa, kad šeima yra visuomenės pamatas ir toliau yra tinkamiausia struktūra užtikrinti asmenų visapusišką gėrį, būtiną jų nuolatiniam vystymuisi. Norėjau paryškinti, kaip visų šeimos narių vienybė ir jos solidarus įsipareigojimas viuosmenėje yra sąjungininkai bendrojo gėrio ir taikos, taip pat Europoje “.

Iššūkiai ar krizė, su kuriomis šiuo metu susiduria Europa, tuo pačiu paraginimai dirbti daugiau ir geriau, pasitikėjime ir viltyje, yra ketveriopa – demografinė, kalbama apie „demografinę žiemą“, migracijos, darbo ir švietimo.

Šios krizės galėtų tapti pozityviu horizontu „susitikimo kultūroje, kurioje įvairūs visuomeniniai, ekonominiai ir politiniai veikėjai susivienytų dėl šeimos politikos. Šiuose keturiuose laukuose jūs jau stengiatės pasiūlyti atsakymus pagal šeimos matą, regint joje išteklių ir sąjungininką asmeniui ir jo aplinkai. Šia prasme jūsų uždavinys dažnai bus provokuoti konstruktyvų dialogą su įvairiais socialinio scenarijaus veikėjais, neslepiant savo krikščioniškos tapatybės. Priešingai, ši tapatybė jums padės matyti toliau už regimybes ir šią akimirką“,- sakė popiežius, pabrėždamas, jog šiame sunkiame „darbe šeima negali likti izoliuota tarsi monada, tačiau turi išeiti iš savęs pačios, turi dialoguoti ir sutikti kitus, kad teiktų gyvenimą ir vienybę, kuri nėra vienodumas, kad gimdytų pažangą ir bendrą gėrį“.

Šventasis Tėvas taip pat kalbėjo apie šeimų vaidmenį solidarume tarp kartų ir artimo meilėje, tarp visko stokojančių, našlaičių, neįgalių, tarp migrantų, kantriame ugdymo mene ir darbe, naujos gyvybės ir senelių orumo bei teisių užtikrinime. Prieš suteikdamas palaiminimą, popiežius Pranciškus taip pat drąsino katalikų šeimas ieškoti „naujų metodų ir išteklių“, bažnytinėje ir visuomeninėje aplinkoje, kad šeima iš tiesų taptų gaire, atrama, palydove. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.