2017-06-01 15:16:00

Mirė kardinolas Lubomyras Husaras


Trečiadienį po sunkios ligos mirė 84 metus ėjęs Lubomyras Husaras, Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios Didysis arkivyskupas emeritas, Šventosios Sofijos bažnyčios Romoje kardinolas, tiek Ukrainos katalikų, tiek nekatalikų pripažintas ukrainiečių moralinis autoritetas.

Popiežius Pranciškus, gavęs žinią apie kardinolo Husaro mirtį, išsakė užuojautą velionio artimiesiems, kunigams ir tikintiesiems, dvasinėje vienybėje su velionio vyskupijos bendruomene meldė Viešpatį, kad suteiktų šiam uoliam ganytojui amžinąjį atilsį, prisiminė kardinolo ryžtingą ištikimybę Kristui tuomet, kai Bažnyčia buvo persekiojama, jo vaisingą apaštališką veiklą ypač trėmimų aukoms ir pastangas atverti vis naujus kelius dialogui ir bendradarbiavimui su ortodoksų Bažnyčiomis.

Kardinolas, ukrainiečių studitų vienuolis, vadovavo Ukrainos Bažnyčiai dešimt metų, nuo 2001 metų kaip Lvovo didysis arkivyskupas, o nuo 2004 metų kai, arkivyskupijai pakeitus vardą, persikėlė į Ukrainos sostinę Kijevą ir vadovavo Bažnyčiai kaip Kijevo-Haličo Didysis arkivyskupas iki 2011 metų.

Lubomyras Husaras gimė Lvove 1933 metais, dėl pasaulinio karo su tėvais emigravo pirma į Austriją, paskui į JAV, kur įšventintas kunigu 1958 metais dirbo ukrainiečių katalikų sielovadoje. Romoje, kur įstojo į ukrainiečių studitų vienuolyną, buvo kardinolo Josypo Slypyj, Lvovo didžiojo arkivyskupo, konsekruotas vyskupu 1977 metais, be Apaštalų Sosto leidimo. Popiežius pavirtino Husarą vyskupu tik 1996 metais, jau po to kai jis su visa studitų bendruomene sugrįžo į Ukrainą 1993 metais. Vatikanas taip pačiais metais paskyrė Husarą tituliniu Licia vyskupu, o po kelių mėnesių įkūrus Kijevo-Vyšhorodo egzarchatą – pirmuoju egzarchu (rytų apeigų vyskupu).

Kijevo ir Haličo Didysis arkivyskupas Husaras buvo raktinė figūra atgimusiai unitų bendruomenei, padėjo atkurti Stalino panaikintos Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios struktūras, konsekravo dvi dešimtis naujų rytų apeigų katalikų vyskupų, ypatingą pastoracinį dėmesį paskyrė unitų tremtinių bendruomenėms, dažnai jas lankydamas, rūpinosi ypač centrinės ir rytinės Ukrainos tikinčiųjų gerove.

Kardinolas Lubomyras Husaras, buvęs Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios sinodo pirmininkas, 2005 metais dalyvavo popiežių Benediktą XVI išrinkusioje konklavoje, tačiau dėl amžiaus negalėjo dalyvauti 2013 konklavoje: jam sukako aštuoniasdešimt metų dvi dienas prieš Benedikto XVI pasitraukimą iš Romos ganytojo pareigų.

Kardinolų Kolegiją po kardinolo Lubomyro Husaro mirties sudaro 221 kardinolas, tarp kurių 116 yra galimi konklavos dalyviai. Po trijų savaičių, birželio 28 dieną, popiežius Pranciškus paskirs penkis naujus kardinolus. Tuomet kardinolų elektorių skaičius išaugs iki 121. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.