2017-05-29 13:44:00

Pranciškus: Skelbti Evangeliją - didžiausia krikštytųjų garbė


Sekmadienį popiežius Pranciškus Romoje, Šv. Petro aikštėje, vadovavo tradicinei vidudienio maldai su maldininkais ir turistais iš viso pasaulio. Po maldos popiežius kvietė mestis už terorizmo aukas Egipte ir Anglijoje.

Prieš vidudienio malda „Regijna Caeli“ Šventasis Tėvas kvietė susimąstyti apie tai ką pavadino didžiausia krikštytųjų garbe, t.y. skelbti Evangeliją:

„Jie žiūri į dangų, bet vis dar nesupranta, kad ženklas, kurį pamatė - Jėzų, kuris atsiplėšia nuo žemės ir pakyla į dangų – nereiškia galo, o pradžią“. Popiežius, per vidudienio maldos susitikimą sekmadienį maldininkams paaiškino, kad Įžengimas į Dangų ženklina momentą, nuo kurio Kristaus buvimui pasaulyje tarpininkauja jo mokiniai. Mokiniai vis dar yra „bailių bendruomenė“, to nepaisant Jėzus jiems paveda didžiulį pasaulio evangelizavimo uždavinį. Šį pažadą Kristus palydi užtikrinimu, kad bus su savaisiais iki pat pasaulio pabaigos, į jų misionieriškas pastangas įnešdamas stiprybės ir paramos. „Įžengimas į Dangų primena Jėzaus ir jo Šventosios Dvasios siunčiamą paramą, kuri daro mūsų krikščionišką liudijimą pasaulyje patikinimu ir saugiu. Mums atskleidžia vardan ko gyvuoja Bažnyčia: Bažnyčia gyvuoja, kad skelbtų Evangeliją, vien tam! Be to, Bažnyčios džiaugsmas yra skelbti Evangeliją. Bažnyčia esame visi mes krikštytieji. Šiandien esame kviečiami geriau suprasti, kad Dievas mums suteikė ypatingą garbę ir atsakomybe jį paskelbti pasauliui, padaryti jį prieinamu žmonijai. Tai pati didžiausia kiekvieno mūsų, visų mūsų, krikštytųjų garbė“.

Šventasis Tėvas prisiminė sekmadienį, gegužės 28 d., minimą Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną, paragino rūpintis, kad informacija būtų tikra ir laisva nuo išankstinių nusistatymų, išsakė solidarumą darbininkams italų bendrovėje „Mediaset“, kurios prašė gerbti darbo teisę ir nuoširdžiai padėkojo Genujos gyventojams už priėmimą šeštadienį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.