2017-05-29 16:42:00

Pranciškus: be Šventosios Dvasios tikėjimas rizikuoja tapti ideologiniu


Artėjant Sekminėms popiežiaus Pranciškaus žvilgsnis krypsta į Šventąją Dvasią. Ne kartą Šventasis Tėvas pabrėžė, kad krikščioniškas tikėjimas be gyvo santykio su Dievu, be įsiklausymo į Šventąją Dvasią rizikuoja tapti vien sąvokų sistema. Tai Pranciškus pakartojo ir pirmadienio, gegužės 29 dienos ryto Mišių homilijoje remdamasis skaitiniu, kuris pasakojo apie apaštalo Pauliaus susitikimą su Efeso bendruomene ir apie „Efeso Sekmines“. Bendruomenė Efese buvo gavusi tikėjimą, bet dar nebuvo gavusi Šventosios Dvasios. Tada apaštalas uždėjo ant jų rankas ir meldė Dvasios nužengimo. Kai tai įvyko, jie prabilo kalbomis, panašiai kaip po Šventosios Dvasios nužengimo Jeruzalėje.

Šventoji Dvasia veikia žmogaus širdyje, skatina jį prisiartinti prie Jėzaus. Evangelija pasakoja ir parodo ne vieną tokį žmogų – Nikodemą, kraujoplūdžiu sergančią moterį, samarietę, nusidėjėlę. Bažnyčia, priminė Pranciškus, turi melsti, kad Šventoji Dvasia veiktų širdyje, bendruomenėje, parapijoje. Klauskime savęs: ar sugebu ją girdėti? Ar sugebu prašyti įkvėpimo prieš spręsdamas, prieš tardamas žodį ar kažką darydamas? Ar, priešingai, mano širdis yra tyli, be emocijų, nejudanti širdis?

Jei, anot popiežiaus, padarytume kai kurių širdžių dvasinę kardiogramą, gautume tiesią liniją. Ir Evangelijoje tokių yra – atsiminkime Rašto aiškintojus. Jie buvo tikintys, žinojo visus įsakus, tačiau jų širdis buvo uždara, sustojusi, nebeklausianti, nebeieškanti.

O turėtume leisti Dvasiai  žadinti mūsų širdį, sukelti joje tam tikrą nerimą, pajusti kur ji kreipia. Kai kas bijo, kad tai sentimentalizmas ir taip iš tiesų gali būti, tačiau, anot popiežiaus, jei esame teisingame kelyje, jei išmokstame skirti, tada suvoksime, kurie širdies judesiai yra žadinami Šventosios Dvasios. Žmogus, kuris jų nesugeba skirti, turi šaltą ir ideologinį tikėjimą.

„Ar prašau, kad manę vestų keliais, kuriuos turiu rinktis savo gyvenime ar kiekvieną dieną? Ar prašau, kad man duotų malonę skirti gerą nuo mažiau gero? Nes geras nuo blogo aiškiai skiriasi. Tačiau yra paslėptas blogis, kuris yra tame „mažiau geras“. Ar prašau tokios malonės? Šiandien tokį klausimą norėčiau pasėti jūsų širdyse“, - sakė popiežius ryto Mišių dalyviams.  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.