2017-05-25 16:43:00

Nadbiskup Auza: Samo mir jamči održive migracijske tokove


Broj selilaca koji prelaze međunarodne granice najviši je u povijesti. Fenomen selilaštva je složena stvarnost u kojoj bi potrebe i očekivanja svih uključenih trebale dovesti do veće solidarnosti i suvislog međunarodnog okvira za globalno upravljanje migracijama – istaknuo je nadbiskup Bernardito Auza, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, govoreći 21. svibnja u New Yorku, na skupu naslovljenom „Global Compact za sigurno, organizirano i uređeno selilaštvo“.

U prvom se dijelu svoga govora nadbiskup Auza usredotočio na temu održivog razvoja. Potrebno je, kako je rekao, promijeniti odnos prema seliocima i izbjeglicama: prijeći iz straha, ravnodušnosti i marginalizacije prema kulturi susreta i kreativnijim oblicima solidarnosti.

Odgovornost i podjela tereta treba uzeti u obzir bogatstvo i stupanj razvijenosti zemalja. Stalna gospodarska kriza – kazao je katolički prelat – ograničava mogućnosti pojedinih država da odgovore na hitne slučajeve, kao što pošast suše u nekim dijelovima svijeta također umanjuje sposobnost pružanja humanitarne pomoći sve većem broju izbjeglica i prognanika. U tom je kontekstu – istaknuo je nuncij – neophodno aktivno sudjelovanje međunarodnih partnera.

Papa Franjo nas međutim podsjeća da raditi zajedno za bolji svijet zahtijeva da si zemlje međusobno pomažu, u duhu suradnje i povjerenja, a da pritom ne podižu nepremostive prepreke – kazao je nadbiskup, dodajući da je inicijativa Global Compact za migracije jedinstvena prilika da se razviju konkretne, koordinirane politike i ulaganja u ta specifična područja.

U drugom je dijelu svoga govora stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima usmjerio svoju pozornost na vezu između migracija i humanitarne krize. Sveta Stolica nastavlja inzistirati da svakoj osobi mora biti zajamčeno pravo da ostane u svojoj zemlji u kontekstu mira i gospodarske sigurnosti. Naime, ako se na odgovarajući način odgovori na uvjete za dostojanstven život i uzroke migracija, ljudi neće biti prisiljeni napustiti svoje domove – napomenuo je nadbiskup.

Izaslanstvo Svete Stolice potiče Global Compact da istakne kako pravo na ostanak u svojoj zemlji prethodi pravu na seljenje – istaknuo je nuncij. To ne znači da je jedno pravo važnije od drugog, nego osiguravajući prvo pravo, migracijski će tokovi postati dobrovoljni, uređeni i sigurni, a posljedično će biti održiviji i njima će se moći lakše upravljati. Kada se poštuje pravo da se ostane u zemlji, migracija postaje izbor, a ne prisilna odluka – kazao je katolički prelat.

Nadbiskup Auza je podsjetio da je više od polovice svjetskih izbjeglica, prognanika i interno raseljenih osoba bilo prisiljeno napustiti svoje domove i vlasništvo, pa i pobjeći iz zemlje, zbog sukoba i nasilja. Suočavaju se s opasnošću trgovine ljudima, glađu i mnogim oblicima zlostavljanja. A kada stignu na svoje odredište, umjesto da nađu sigurno utočište, u mnogim se slučajevima suočavaju s nepovjerenjem, diskriminacijom, ekstremnim nacionalizmom, rasizmom i nedostatkom jasnih politika kojima se regulira njihov prihvat. Najučinkovitiji način zaustavljanja masovnih valova prisilne migracije jest stati na kraj ratovima i sukobima – istaknuo je nadbiskup.

Nadalje, među uzrocima migracija su i krajnja bijeda, nedostatak osnovnih namirnica i usluga, teška degradacija okoliša i katastrofe. Pomaganjem stanovništvu u potrebi tamo gdje se nalazi, a ne oklijevanje i nadanje najboljemu, predstavlja najučinkovitiji način sprječavanja da ljudi postanu prisilni selioci. Također bi to mogao biti i najisplativiji način da im se pomogne te da ih se poštedi od svih oblika iskorištavanja: spolnog zlostavljanja žena i djece, trgovine ljudima kao i drugih oblika suvremenog ropstva.

Selioci koji masovno prelaze međunarodne granice, prognanici koji traže sigurno utočište, kao i milijuni interno raseljenih osoba oslanjaju se na nas. Najbolji način kako bi im se moglo pomoći jest putem snažnog, djelotvornog Global Compacta za migracije – zaključio je nadbiskup Bernardito Auza.
All the contents on this site are copyrighted ©.