2017-05-25 14:55:00

Dviejų popiežių vyskupystės jubiliejai


Sekmadienį, gegužės 28 dieną sukanka devyniasdešimtmečio popiežiaus emerito Benedikto XVI vyskupystės keturiasdešimtosios metinės. Joseph Ratzinger buvo konsekruotas Miuncheno-Freizingo arkivyskupu metropolitu 1977 metų gegužės 28 dieną. Konsekravimo apeigoms Miuncheno katedroje vadovavo Viurcburgo vyskupas Josef Stangl. Apeigose asistavo dar du vyskupai, Regensburgo ordinaras Rudolf Graber ir naujojo arkivyskupo augzilijaras vyskupas Ernst Tewes. Josephas Ratzingeris tuomet tapo pirmuoju po aštuoniasdešimties metų pertraukos Miuncheno vyskupu kilusiu iš tos pačios vyskupijos. Nors gimė kitoje Bavarijos vyskupijoje, jis buvo įšventintas Miuncheno-Freizingo arkivyskupijos kunigu. Dar po kelių savaičių, birželio 27 dieną, sukanka Josepho Ratzingerio skyrimo kardinolu keturiasdešimtosios metinės. Jį kardinolu paskyrė pal. popiežius Paulius VI. Tą pačią birželio 27-ąją popiežius Pranciškus švenčia savo vyskupystės dvidešimt penktąsias metines. Jėzuitą t. Jorge Mario Bergoglio vyskupu konsekravo tuometinis Buenos Aires arkivyskupas metropolitas, kardinolas Antonio Quarracino. Konsekravimo apeigos 1992 metais įvyko Buenos Airių katedroje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.