2017-05-23 14:09:00

Popiežiaus homilija. Atsiverskime iš drungno gyvenimo


Nebūkime drungni; drąsiai skelbkime Jėzų, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos pirmasis skaitinys iš Apaštalų darbų kalba apie Pauliaus ir Silo įkalinimą Filipų mieste. Jiems kalėjime šlovinant Dievą staiga prasidėjo žemės drebėjimas, atsivėrė kalėjimo durys, nukrito pančiai. Kalėjimo viršininkas išsigando, pamanęs, kad kaliniai pabėgo ir netgi norėjo nusižudyti. Tačiau pamatęs Paulių ir Silą nepabėgusius ir pradėjęs su jais bendrauti, jis atsivertė ir su visais namiškiais priėmė krikštą. Kol tvyrojo ramybė, jis gyveno patenkintas savimi. O štai šis sukrėtimas jam atvėrė akis.

Pasak popiežius Pranciškaus, ramybė ir drungnumas nesuderinami su krikščionišku pašaukimu. Kai Dievo tauta gyvena visiškos ramybės būsenoje, jai gresia supasaulėjimo pavojus. Tuomet Viešpats siunčia savo tautai pranašus, kad ją išjudintų. Pranašai ne visada suprantami. Paulius ir Silas, kaip sakoma skaitinyje iš Apaštalų darbų, atsidūrė kalėjime. Šį antradienį, gegužės 23-ąją, sukako 2 metai nuo vyskupo Oscaro Romero beatifikacijos. Jis už savo drąsą sumokėjo gyvybe.

„Atsimenu kas buvo mano gimtojoje šalyje. Buvo daug vyrų ir moterų, gerų, jokioms ideologijoms nepasiduodančių pašvęstųjų, kurie sakydavo kas yra negerai, sakydavo kad Jėzaus Bažnyčia turėtų kitaip elgtis. Apkaltindavo, kad jie komunistai ir išvarydavo, persekiodavo. Pagalvokime apie palaimintąjį Romero. Kas su juo atsitiko dėl to, kad sakė tiesą. Daug tokių pavyzdžių Bažnyčios istorijoje, taip pat ir čia, Europoje. Kodėl? Todėl, kad piktajai dvasiai patinka rami, nerizikuojanti Bažnyčia, verslu užsiimanti Bažnyčia, patogi Bažnyčia, patogi ir drungna“.

Mišių pirmajame skaitinyje minimas Filipų miesto kalėjimo viršininkas atsivertė, pasikeitė jo gyvenimas; priėmęs krikštą jis prisipildė džiaugsmo.

„Toks yra mūsų kasdieninio atsivertimo kelias: nuo supasaulėjusio gyvenimo, nuo ramybės be rizikos, nuo buvimo drungnais katalikais pereiti prie tikro Jėzaus Kristus skelbimo, Kristaus skelbimo džiaugsmo. Pereiti nuo tokio religingumo, kuris žiūri savo naudos, prie tikėjimo ir skelbimo: „Jėzus yra Viešpats“. Šventoji Dvasia daro tokius stebuklus.

Bažnyčios dalia yra ir kankinystė. „Jei Bažnyčia neturėtų kankinių, būtų sunku ja pasitikėti. Būtų sunku pasitikėti Bažnyčia, kuri nerizikuoja, kuri bijo išvarinėti piktas dvasias, ryžtingai atmesti stabus ir tą kitą viešpatį, kuris yra pinigas. Tokia Bažnyčia nebūtų Jėzaus Bažnyčia. Pradžios maldoje prašėme Viešpatį malonės ir jam dėkojome už atgauta sielos jaunatvę. Filipų krikščionių bendruomenė atsinaujino ir tapo jauna Bažnyčia. Visi mes atnaujinkime savo jaunatvę atsiversdami iš drungno gyvenimo į džiugų Viešpaties Jėzaus skelbimą“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.