2017-05-22 14:15:00

Popiežiaus homilija. Jei širdis uždara, Šventoji Dvasia į ją nepatenka


Šventoji Dvasia mus moko sakyti: „Jėzus yra Viešpats“. Apie tai buvo kalbama pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje popiežiaus Pranciškaus aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos skaitiniai kalba apie Šventosios Dvasios veikimą: pirmajame skaitinyje iš Apaštalų darbų pasakojama apie Lidijos atsivertimą; Evangelijoje skaitoma ištrauka Jėzaus atsisveikinimo kalbos, kurioje jis pažada atsiųsti Šventąją Dvasią.

Turime atverti širdis Šventajai Dvasiai, kad galėtume liudyti Jėzų Kristų. „Be Dvasios nė vienas iš mūsų nesugebėtų apie jį kalbėti, jo girdėti, su juo gyventi. Kitoje tos ilgos kalbos vietoje Jėzus yra pasakę, kad Šventoji Dvasia nuves į tiesos pilnatvę, kad ji mus lydės kelionėje į tiesos pilnatvę, ji visko išmokys, viską primins, ko Jėzus mokė. Kitaip tariant, Šventoji Dvasia yra krikščionio bendrakeleivė; ji lydi keliaujančią Bažnyčią. Ji yra Jėzaus mums duota dovana“.

Pirmadienio Mišių pirmasis skaitinys kalba apie Lidiją – moterį, kuriai Viešpats atvėrė širdį ir ji priėmė Dievo Žodį. „Viešpats atvėrė jai širdį, kad į ją įeitų Šventoji Dvasia ir kad Lidija taptų Viešpaties mokine. Širdyje mes nešiojamės Šventąją Dvasią. Bažnyčia ją vadina „mieląja širdžių lankytoja“. Tačiau jei širdis uždara, Šventoji Dvasia negali į ją pateikti. Kurgi įsigyti raktą, kuris atrakintų širdį? Neįmanoma jo įsigyti. Ir jis yra Dievo dovana. Viešpatie, atverk man širdį, kad į ją patektų Šventoji Dvasia ir padėtų man suprasti, kad Jėzus yra Viešpats“.

Pirmadienio ryto homiliją popiežius Pranciškus baigė dviem klausimais. „Pirmas – ar aš meldžiu Viešpatį malonės, kad mano širdis būtų atvira? Antras klausimas – ar stengiuosi klausyti Šventosios Dvasios, jos įkvėpimo, to, ką ji man sako širdyje, kad aš gyvenčiau kaip krikščionis, kad ir aš liudyčiau, jog Jėzus yra Viešpats? Šiandien pagalvokime apie šiuos du dalykus, - sakė Pranciškus, - apie tai ar mano širdis atvira ir ar aš stengiuosi klausyti, ką Šventoji Dvasia man sako. Gyvensime kaip krikščionys, taip pat ir mes liudysime Jėzų Kristų“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.