2017-05-21 18:51:00

Påven Franciskus utnämner biskop Anders Arborelius till kardinal


Sverige får sin första kardinal. Efter att ha bett Regina Coeli från sitt fönster i det Apostoliska Palatset tillsammans med de troende som hade samlats på Peterplatsen klockan tolv på söndagen, tillkännagav påven Franciskus att han den 28 juni kommer att hålla ett konsistorium under vilket ha utnämner fem nya kardinaler, varav en är biskopen av Stockholms katolska stift, Anders Arborelius OCD.

Nyheten kom som en överraskning för katolska Sverige och även för biskopen själv, som då han informerades befann sig i Skåne för en konfirmation.

Påven Franciskus har haft möjlighet att lära känna och uppskatta biskop Anders Arborelius särskilt väl under Barmhärtighetens jubelår, då han förutom sin apostoliska resa till Lund för att delta vid Reformationsminnet, tidigare under året hade helgonförklarat Elisabeth Hesselblad. Dessutom går påvens val av en kardinal från Norden i hans linje att välja kardinaler i de andliga och geografiska ”periferierna” – ett ledord som har präglat hela påven Franciskus pontifikat.

Biskop Anders Arborelius OCD som är 67 år gammal kommer att ingå i kardinalskollegiet, och vara en av de kardinaler som får välja påve vid en konklav, eller som då själv kan bli vald till påve. Han kommer även att få en titulärkyrka i Rom, vilket alla kardinaler har, och på så vis är en medlem i Roms stift, men liksom många av världens kardinaler, önskar påven troligtvis att biskopen förblir biskop av Stockholms katolska stift, vilket han har varit sedan den 29 december 1998. Biskop Anders Arborelius var då den första romersk-katolske biskopen av svensk börd sedan reformationen, och nu kommer han att vara den första svenska kardinalen någonsin. Hans valspråk är In Laudem Gloriae som på svenska betyder "Gud till pris och ära”.

Kardinalskollegiet räknar idag 222 kardinaler från 81 olika länder, varav 116 är under 80 år och får välja eller kan bli valda vid en konklav. Påven försöker hålla siffran på kardinaler under 80 år omkring 120 kardinaler och det är därför som påven en eller flera gånger om året kallar till konsistorium, vilket innebär att påven kallar kardinalskollegiet till Rom. Under konsistoriet den 28 juni kommer påven Franciskus att skapa 5 nya kardinaler. De övriga fyra kardinalerna kommer från Laos, Mali, Spanien och El Salvador; ärkebiskopen av Bamako, Jean Zerbo; ärkebiskopen av Barcelona, Juan José Ameglia; den apostoliske vikarien för Paksé i Laos, Louis-Marie Ling Mangkhanekoun; samt hjälpbiskopen i ärkestiftet San Salvador, Gregorio Rosa Chávez.

Kardinalernas uppgift är att tjäna påven i ett nära sammarbete med hans apostoliska uppdrag. Dagen efter konsistoriet, på söndagen den 29 juni då kyrkan i Rom firar sina skyddshelgon apostlarna Petrus och Paulus, koncelebrerar påven med de nya kardinalerna i en Mässa i Peterskyrkan tillsammans med hela kardinalskollegiet och  ärkebiskopar metropoliter. Under den mässan tar de nya kardinalerna emot den röda ’birettan’ av påven. Den röda färgen på kardinalernas klädnad påminner om att de ska vittna om tron, även om det innebär att lida martyrdöden.

Stockholms katolska stift, Sveriges enda katolska stift, skriver om utnämningen på sin hemsida och hur biskop Anders Arborelius har kommenterat den:  "Det är förstås en stor glädje att just vår del av världen får denna uppmärksamhet av påven, även om jag själv känner en viss bävan! Vi gläder oss också åt att Sverige och Skandinavien hamnar mer på den världsvida katolska kartan, liksom att katolska kyrkan hamnar mer på kartan här. Efter reformationsminnet och påvens besök här i Sverige förra året gläds vi även åt att påven uppmärksammar vår strävan och vårt arbete för enheten mellan oss kristna."

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.