2017-05-21 15:09:00

Osvrt na knjigu Roya H. Schoemana ″Spasenje dolazi od Židova″


Započinjemo podsjećanjem na novozavjetne događaje koji govore o Isusovim susretima s dvjema ženama: Kananejkom i Samarijankom. U 15. poglavlju ″Evanđelja po Mateju″ čitamo da je žena Kananejka, koja je strankinja u odnosu na Židove i njihovu vjeru, prišla Isusu povikavši: ″Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kćer mi vrlo muči zli duh.″ Isus tom ženinu vapaju isprva ne udovoljava. Objašnjava da nije poslan djelovati među drugim narodima: ″Ja sam poslan samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.″ Isus pritom zna da njegovi sunarodnjaci, Židovi, smatraju pogane nedostojnima, kao da su psi. Premda ne dijeli to uvjerenje, Sin Čovječji spominje pse radi slikovitosti, izražajnosti i jasnoće. Njegov je izričaj k tome ublažen uporabom deminutiva ″psići″: Isus i o, recimo to jezikom onodobnih Židova, ″psima iz nežidovskih naroda″ govori od milja. To milje dolazi od milosti: Isusova je milost učinila da se smiluje ženi Kananejki, o čemu je evanđelist Matej napisao: ″... ona dođe, pade pred njim ničice i reče: ʹGospodine, pomozi mi!ʹ On joj odgovori: ʹNije pravo oduzeti kruh djeci i baciti ga psićima.ʹ ʹJest, Gospodine! – nadoda ona – jer i psići jedu mrvice što padaju sa stola njihovih gospodara.ʹ Nato joj reče Isus: ʹO ženo, velika je tvoja vjera. Neka ti bude kako želiš!ʹ Istoga časa ozdravi njezina kći.″

Potrebno je obratiti pozornost na nekoliko poruka koje nam donosi rečeni novozavjetni događaj. Kananejka, premda nije odgojena u židovskoj vjeri, obraća se Isusu riječima ″Gospodine, Sine Davidov″, čime pokazuje spremnost na prihvaćanje židovske vjere i tradicije. Poslije će apostol Pavao svojim plodonosnim djelovanjem među poganskim narodima u Europi pokazati da je Bog Izraelov zapravo Bog svim narodima te da su Stvoritelju svi narodi važni. Isusa su više prihvatili pogani nego Židovi, narod iz kojega je Isus potekao. ″K svojima dođe, / ali ga njegovi ne primiše. / A svima koji ga primiše / dade vlast da postanu djeca Božja: / onima koji vjeruju u njegovo ime: / koji nisu rođeni ni od krvi, / ni od volje tjelesne, / ni od volje muževlje, / nego – od Boga″, čitamo u Proslovu ″Evanđelja po Ivanu″.

U 4. poglavlju Ivanova evanđelja nailazimo na Isusov susret sa Samarijankom. Na zdencu Jakovljevu Isus je od Samarijanke zatražio: ″ʹDaj mi da se napijem!ʹ Učenici njegovi bijahu otišli u grad da kupe jelo. Samarijanka mu odvrati: ʹKako ti, Židov, možeš iskati od mene, Samarijanke, da se napiješ?ʹ Židovi se, naime, ne druže sa Samarijancima. Isus joj odgovori: / ʹKad bi ti znala za dar Božji i tko je onaj koji ti veli ˊDaj mi pitiˊ, ti bi u njega iskala i dao bi ti žive vode.ʹ / Odgovori mu žena: ʹNemaš čime ni zahvatiti, Gospodine, a zdenac je dubok! Odakle ti onda živa voda? Zar si veći od našega oca Jakova, koji nam dade ovaj zdenac? I on sam pio je iz njega i sinovi njegovi i stoka njegova!ʹ Isus joj odgovori: / ʹTko god pije od te vode, opet će ožednjeti. A tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti. Štoviše, voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom one vode što struji u život vječni.ʹ″

Život vječni je onostranost o kojoj govori eshatologija. Evanđelist Ivan rabi dvije riječi koje označuju život: ″bíos″, vremeniti život u kojemu ćemo kao zemna i nenužna bića prije ili kasnije umrijeti, i ″zoḗ″, duhovni, Božjom milošću dani život koji je od vječnosti i za vječnost. Tu neizbježno dospijevamo do soteriologije, grane teologije koja se bavi Kristovim spasiteljskim i otkupiteljskim djelom. Stoga je soteriologiju opravdano smatrati dijelom kristologije. ″Ja sam Put i Istina i Život. / nitko ne dolazi Ocu osim po meni″, Isusove su riječi iz 14. poglavlja ″Evanđelja po Ivanu″. Zaista, spasenje dolazi od Židova, kako Isus reče Samarijanki.

Vrijedi citirati rečenice iz Predgovora knjige koja je naslovljena ″Spasenje dolazi od Židova″ a podnaslovljena ″Uloga židovstva u povijesti spasenja od Abrahama do drugog dolaska″:

″Ako postoji jedno teološko pitanje oko kojega bi se i Židovi i kršćani mogli složiti, onda je to ono da ʹspasenje dolazi od Židovaʹ. Trajno je židovsko naučavanje od Abrahamovih dana do danas da spasenje čovječanstva dolazi od Židova. To je primarni smisao po kojemu su Židovi ʹizabrani narodʹ. A kršćani, ili barem kršćani koji vjeruju u točnost Novoga zavjeta, nemaju izbora nego vjerovati da spasenje dolazi od Židova, budući da su upravo to riječi koje je Isus uputio Samarijanki na zdencu (Iv, 4,22). Ova je knjiga pokušaj da se istraži značenje tih riječi iz židovske perspektive unutar katoličke vjere. / Možda će me neki optužiti da sam iznimno nekvalificiran govoriti u ime židovstva, kao Židov koji je pristupio Katoličkoj crkvi, da sam najgori od svih mogućih Židova, otpadnik, izdajica, prevrtljivac, Židov koji je ʹpromijenio taborʹ i postao katolik. Ipak, tvrdim da je Židov koji je postao katolik najbolja osoba za istraživanje istinskog značenja židovstva. Za razumijevanje povijesti spasenja osoba mora biti kršćanin, budući da su utjelovljenje, smrt i uskrsnuće Kristovo u središtu povijesti spasenja, a punina relevantne doktrine sadržana je u naučavanju Katoličke crkve. Katolik koji nije židovskog podrijetla nužno ima apstraktnije i nepotpunije razumijevanje židovstva negoli netko tko je odrastao u židovstvu. Taj problem povećava raznolikost i nedosljednost vjerovanja u židovskoj zajednici, što ponekad otežava utvrđivanje onoga ʹšto Židovi vjerujuʹ ili što ʹžidovstvo kažeʹ o nekoj temi.″

Te je odlomke napisao autor knjige Roy H. Schoeman, koji je učio judaizam od najistaknutijih američkih rabina. Nakon što je diplomirao na Massachusetts Institute of Technology, magistrirao je na poslovnome fakultetu Sveučilišta Harvard, gdje je i predavao. Obratio se na katoličanstvo i postao aktivan u promicanju vjere. Danas vodi jednu katoličku televizijsku emisiju, razmatra vjerske teme i piše o njima.

Knjiga ″Spasenje dolazi od Židova″ sadrži devet poglavlja; njihovi su nazivi: ″Židovi i dolazak Mesije″, ″Koliki je bio uspjeh Židova″, ″Židovi, pogani i Crkva″, ″Mesijanska ideja u židovstvu″, Židovstvo i Holokaust″, ″Ideološki temelji nacizma″, ″Antisemitizam poslije Holokausta″, ″Židovi i drugi dolazak″ te ″Povratak Židova″.

Hrvatsko izdanje knjige dostupno je zahvaljujući Nakladi Benedikta; knjiga je objelodanjena u Zagrebu 2015.

Posrijedi je izuzetno vrijedno djelo, s brojnim lucidnim uvidima, utemeljenima na Starome i Novome zavjetu, uvidima i zaključcima koji će snažnom jasnoćom iznenaditi i one katoličke vjernike koji su dobri poznavatelji kršćanske vjere i pripadne joj tradicije.
All the contents on this site are copyrighted ©.