2017-05-20 16:18:00

Popiežius: keiskime gyvenimo stilių, kad pasaulis būtų teisingesnis


Šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė Romoje vykusio Fondo „Centesimus Annus - pro Pontifice“ susitikimo dalyvius, apie 250 asmenų. Šį fondą, kurio tikslas – populiarinti Bažnyčios socialinį mokymą, iš jo perspektyvos vertinti pasaulyje vykstančius politinius, socialinius ir ekonominius reiškinius, 1993 m. įkūrė šv. popiežius Jonas Paulius II. Jis pavadintas pora metu anksčiau paskelbtos socialinės enciklikos vardu. Antrąją savo socialinę encikliką „Centesimus annus“ (Šimtieji metai) Jonas Paulius II paskelbė 1991 m. minėdamas šimtą metų nuo Leono XIII enciklikos „Rerum novarum“, davusios pradžią Bažnyčios socialiniam mokymui.

Sveikindamas susitikimo dalyvius, popiežius sakė, kad fondas „Centesimus annus“ atlieka labai svarbų vaidmenį Bažnyčios socialinio mokymo šviesoje nagrinėdamas šiuometinius verslo ir finansų sferos reiškinius, pasiūlydamas konstruktyvias alternatyvas. Fondas padeda kurti ekonominės plėtros modelius, kurių pagrindas – žmogaus orumas, laisvė, kūrybingumas. Pasak popiežiaus, taip pat ir kovoje su skurdu, reikia skurdą suvokti kaip žmogaus problemą, o ne kaip vien ekonomikos sferai priklausantį reiškinį.

Savo kalboje Fondo atstovams, popiežius taip pat palietė jų susitikime šiomis dienomis svarstytą temą – iššūkius, kuriuos dabartinė technologinė revoliucija meta darbo sampratai. Negali mūsų nejaudinti labai išaugusi bedarbystė, ypač tarp jaunų žmonių, – sakė Pranciškus. Ši problema pasiekė dramatiškai didelį mastą tiek besivystančiose, tiek išsivysčiusiose šalyse. Ji turi būti sprendžiama su dideliu teisingumo pojūčiu ir su atsakomybe už ateitį.

Brangūs bičiuliai, - sakė popiežius Pranciškus audiencijos dalyviams, - drąsinu jus skleisti Evangelijos šviesą ir Bažnyčios socialinio mokymo lobius šiomis opiomis temomis. Dalyvaukite diskusijose, dialoge ir tyrimuose, siekite tų laikysenos, požiūrio ir gyvenimo stiliaus permainų, kurios būtinos teisingo, laisvo ir harmoningo pasaulio kūrimui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.