2017-05-20 14:11:00

Apie Šv. Petro skatiko rinkliavą internete


Artėja birželio 29-ąją minima šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šventė. Tą dieną renkama ir vadinamoji Šv. Petro skatiko rinkliava, skirta popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams. Iki šiemetinių Petrinių likus maždaug mėnesiui, šiomis dienomis pradėjo veikti rinkliavai skirta paskyra Facebook socialiniame tinkle. Kol kas sukurta tik paskyra italų kalba. Vėliau bus sukurti ir variantai anglų bei ispanų kalbomis. Paskyroje www.facebook.com/obolodisanpietro, kaip ir jau anksčiau įkurtoje interneto svetainėje www.obolodisanpietro.va informuojama apie artimo meilės darbus, finansuojamus Šv. Petro skatiko rinkliavos metu surinktais pinigais.

Šv. Petro skatiku vadinama ekonominė parama, kurią viso pasaulio tikintieji skiria paties popiežiaus asmeniškai finansuojamiems artimo meilės darbams. Popiežius paprastai paremia neturtingas krikščionių bendruomenes, konkrečius karitatyvinius ir socialinius projektus, taip pat nuo stichinių nelaimių ir karų nukentėjusias bendruomenes.

Apie krikščionių tarpusavio solidarumą, ypač pagalbą našlėms ir našlaičiams, kalbama jau Apaštalų darbų knygoje, pasakojančioje apie pirmus žingsnius žengiančios Bažnyčios gyvenimą. Paprotys siųsti pinigų į Romą popiežiaus labdaringai veiklai siekia aštuntąjį amžių, kuomet Anglijos katalikai pradėjo kasmet siųsti į Romą po nedidelę sumą pinigų, ją vadindami „Denarius sancti Petri“ (Šv. Petro pinigas). Ilgainiui visoje Bažnyčioje paplitusiai tradicijai institucinį pavidalą suteikė popiežius Pijus IX 1871 m. paskelbta enciklika „Saepe venerabilis“. Šv. Petro skatiko rinkliava paprastai visame katalikų pasaulyje renkama birželio 29 d. švenčiant šv. Petro ir Pauliaus iškilmę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.