2017-05-19 13:27:00

Popiežiaus homilija. Tikras mokymas vienija, ideologijos skaldo


Tikrasis mokymas vienija ir jungia krikščionis; ideologijos atneša sąmyšį ir susiskaldymą, sakė popiežius Pranciškus penktadienio ryto homilijoje, komentuodamas šios dienos skaitinyje iš Apaštalų darbų girdėtą pasakojimą apie vadinamojo Jeruzalės susirinkimo priimtą sprendimą nereikalauti, kad krikštą priimantys pagonys laikytųsi visų Mozė įstatymo reikalavimų.

Skaitinyje pasakojama apie apaštalų kartu su Šventąją Dvasia priimtą sprendimą, bet kartu minimi ir kiti asmenys, kurie tuo pat metu sėja sąmyšį ir nerimą. Iš Apaštalų darbų knygos žinome apie nesantaiką, pavydą, vidines kovas, kurių neišvengė ir ankstyvųjų laikų Bažnyčia. Problemų visada buvo ir Bažnyčioje, nes esame nusidėjėliai žmonės, - sakė Pranciškus. Tačiau suvokdami savo nuodėmingumą, mes nuolankiai einame pas Viešpatį ir prašome atleidimo. Šios dienos skaitinyje kalbama apie dvi žmonių grupes – tuos, kurie klauso Dvasios, ir tuos, kurie kelia sąmyšį.

„Apaštalai nori kalbėtis ir išspręsti problemą; kiti kursto problemas, skaldo Bažnyčią, sako, kad tai ką skelbia apaštalai – ne Jėzaus mokymas, kad tai nėra tiesa“. Apaštalai diskutuoja ir galiausiai suranda sprendimą. „Tai ne politinis susitarimas, bet Šventoji Dvasia juos įkvepia sakyti: jokių naštų, jokių reikalavimų. Reikalaujama tik to, kas būtina: susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmaugtų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo“.

Tai buvo pirmasis Bažnyčios susirinkimas – Šventoji Dvasia, popiežius ir vyskupai. „Bet visada buvo ir žmonių, kurie niekieno neįgalioti drumsčia krikščionių vienybės ramybę, kurie kelia sąmyšį žmonių sielose: „To negalima. Kas taip sako yra klaidatikis. Tai ne Bažnyčios mokymas“. Jie yra neaiškių dalykų fanatikai ir kaip fanatikai sėdami rauges skaldo krikščionių bendruomenę. Ir tai yra problema: iš Evangelijos kylantis Bažnyčios mokymas, Šventosios Dvasios įkvėptas mokymas – nes juk Jėzus yra pasakęs, kad jis atsiųs Šventąją Dvasią, kuri viską primins, ko Jis mokė – visas šis mokymas ima virsti ideologija. Tai didžioji tų žmonių klaida. Turime būti ištikimi Jėzaus mokymui ir Šventosios Dvasios įkvėpimui, žinodami, kad tikras mokymas vienija ir jungia krikščionių bendruomenę, o ideologijos ją skaldo". (Vatikano radijas)








All the contents on this site are copyrighted ©.