2017-05-18 12:44:00

Popiežiaus homilija. Krikščionis myli ir dovanoja džiaugsmą


Jėzaus meilė neturi ribų; ji kitokia negu pasaulio meilė, kuriai nesvetimas galios siekimas ir tuštybė, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio ryto Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangelijoje girdėtus Jėzaus žodžius: „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus myliu“. Viešpats taip pat sako, kad tie, kas laikosi jo įsakymų, pasilieka jo meilėje ir jų džiaugsmui nieko netrūksta.

„Yra ir kitų meilių. Pasaulis mums siūlo kitokias meiles: meilę pinigui, meilę tuštybei, didžiavimąsi, meilę išdidumui, galios meilę, kuri pastumia skriausti kitus vien dėl noro valdyti. Yra kitokių meilių ir jos ne iš Jėzaus ir ne iš Tėvo. Jėzus nori, kad mes pasiliktume Jo meilėje, kuri yra Tėvo meilė. Pagalvokime apie tas meiles, kurios mus nutolina nuo Jėzaus meilės. Yra taip pat nevienodi meilės mastai: dalinė meilė tai netikra meilė. Viena yra gero linkėti ir visai kas kita – mylėti“.

Kas yra meilės matas? Meilės matas tai meilė be ribų. „Jei vykdysime visus įsakymus, kuriuos Jėzus mums paliko, mes pasiliksime Jėzaus meilėje, kuri yra Tėvo meilė. Ši meilė neturi ribų. Jei meilė nebūtų beribė, ji būtų drungna ir savanaudiška. Galėtume paklausti Viešpatį: „Kodėl gi Tu mums tai primeni?“. „Kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.“ Jėzus myli Tėvo meile ir mus moko šios meilės: mylėti atvira širdimi, mylėti be saiko, atsisakyti kitų meilių“.

Ketvirtadienio ryto Mišių homilijoje popiežius paiminėjo ir viena konkretų pavyzdį. „Neseniai vienas kunigas buvo paskirtas vyskupu. Jis aplankė savo senyvą tėvą ir jam apie tai pranešė. Šis pagyvenęs žmogus, jau pensininkas, nuolankus, visą gyvenimą dirbęs darbininku, nelankęs universiteto, bet sukaupęs daug gyvenimo išminties, savo sūnui davė tik du patarimus: būk klusnus ir dovanok žmonėms džiaugsmą. Šis žmogus gerai suprato, kad reikia būti klusniems Tėvo meilei, neturėti kitų meilių, paklusti tai vienintelei dovanai ir dovanoti žmonėms džiaugsmą. Mes, krikščionys, pasauliečiai, kunigai, vyskupai, - sakė popiežius, - turime dovanoti žmonėms džiaugsmą. Kodėl? Dėl to, kad einame meilės keliu, be jokių išskaičiavimų, vien dėl pačios meilės. Mūsų krikščioniška misija – dovanoti džiaugsmą“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.