2017-05-16 14:59:00

Popiežius Pranciškus lankysis Kvirinale


Popiežius Pranciškus birželio 10 dieną aplankys Italijos Respublikos prezidentą Kvirinalo rūmuose, praneša Šventojo Sosto spaudos salės direktorius. Tai bus vienuoliktasis popiežių apsilankymas Kvirinalo rūmuose po dvišalių santykių atnaujinimo prieš devynis dešimtmečius. Popiežiaus oficialus vizitas Italijos Respublikos prezidentūroje bus atsakomasis į prezidento Sergio Mattarella vizitą Vatikane 2015 metų balandžio 18 dieną. Tą kartą popiežius ir prezidentas oficialiose kalbose džiaugėsi puikiais dvišaliais santykiais, konstatavo didžiulę krikščioniškojo tikėjimo įtaką Italijos istorijai, kultūrai ir italų tapatybei.

Būsimas popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Italijos prezidentūroje bus jau antrasis oficialius vizitas nuo pontifikato pradžios ir ketvirtasis oficialus susitikimas su Italijos valstybės vadovu. Pirmą kartą Šventasis Tėvas lankėsi Kvirinale 2013 metų lapkričio 14 dieną, jį priėmė tuometinis Italijos Respublikos prezidentas Giorgio Napolitano. 

Kvirinalo rūmai ant to paties vardo kalvos Romoje buvo oficiali Popiežiaus rezidencija iki Italijos Karalystės ginkluoto įsiveržimo į Popiežių Valstybės sostinę. Šventasis Sostas iš 1870 metais okupuotos Romos persikėlė į Vatikaną. Į Kvirinalo rūmus vietoj Popiežiaus atsikėlė Italijos monarchas, panaikinus monarchiją – Respublikos prezidentas. Padėtis be išeities dėl vienas kito nepripažinimo tęsėsi šešis dešimtmečius iki kol 1929 m. buvo atkurta santarvė: Šventasis Sostas ir Italija vienas kitą pripažino Laterano sutartimis ir normalizavo Bažnyčios ir Valstybės santykius. Tačiau, kad santykiai taptų normalūs, prireikė dar vieno dešimtmečio pastangų iki kol subrendo laikas pirmiems oficialiems vizitams.

Pirmasis įvyko 1939 metų gruodžio 21-ąją, Europoje jau vykstant karui. Italijos monarchai Viktoras Emanuelis III su karaliene Kalėdų proga oficialiai aplankė naująjį popiežių Pijų XII Vatikane. Sekančiomis dienomis buvo laukiamas Popiežiaus valstybės sekretoriaus atsakomasis vizitas Kvirinale, tačiau popiežius Pijus XII nelauktai pareiškė norįs asmeniškai atlikti oficialų atsakomąjį vizitą. Jis įvyko po savaitės, gruodžio 28 dieną. Tuomet popiežius sveikino kalboje šį jo susitikimą Kvirinale su Italijos karaliumi pavadino Laterano sutarčių ratifikavimo aktu: „Šiuose rūmuose po dešimtmečio iš naujo užantspauduojama laimingoji santarvė tarp Bažnyčios ir valstybės“.

Po Pijaus XII Kvirinale su oficialiais ir neoficialiais vizitais lankėsi popiežiai Jonas XXIII, Paulius VI, Jonas Paulius II, Benediktas XVI ir Pranciškus.

Popiežius Pranciškus pirmajame oficialiame apsilankyme Italijos prezidentūroje 2013 metais kalbėjo apie svarbiausią Bažnyčios užduotį: skelbti Dievo gailestingumą: „Bažnyčia drąsina ir remia visas iniciatyvas, galinčias sukurti žmonėms geresnę ir viltingesnę ateitį. Kur žmonės gyvena viltimi, ten atsiranda ir jėgų kurti žmoniškesnę ir teisingesnę socialinę tvarką, ten atsiranda naujo potencialo darnios pažangos kūrimui“, pasakė per oficialų vizitą Italijoje popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.