2017-05-16 18:14:00

Pater Alan Modrić uspješno obranio svoju doktorsku disertaciju na Papinskom sveučilištu Gregoriana


Danas je (16. svibnja 2017.) na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, doktorsku disertaciju s uspjehom obranio isusovac, pater Alan Modrić.

Disertacija, pod naslovom «Interakcija između redovite vlastite vlasti dijecezanskih biskupâ (kan. 381 §1) i redovite vlastite vlasti Rimskoga Prvosvećenika (kann. 331; 333 §§1-2), u svijetlu Enciklike Ut unum sint (br. 94-95)», strukturirana u pet poglavlja, bavi se interakcijom između vlasti dijecezanskih biskupa i Pape, povezujući kan. 381 §1, koji govori o vlasti dijecezanskog biskupa u povjerenoj mu biskupiji, s kann. 331 i 333 §§1-2, koji se odnose na vlast Rimskoga Prvosvećenika, uzimajući u obzir također i kan. 334, u kojem se govori o nužnosti suradnje dijecezanskih biskupa s Rimskim Prvosvećenikom, u obavljanju njegove službe.

Polazeći od činjenice povezanosti i interakcije vlasti dijecezanskih biskupâ i Pape u partikularnim crkvama (kann. 381 §1 i 333 §1), te takvog odnosa u općoj Crkvi (kan. 333 §2), kao i od činjenice potrebe Rimskoga Prvosvećenika da mu u obavljanju njegove službe pomažu biskupi na različite načine (kan. 334), doktorski rad odgovara na pitanje da li i na koji način vlast i teološko-pravni položaj dijecezanskih biskupa, u njihovom odnosu s Rimskim Prvosvećenikom, može biti temelj na kojem je moguće pronaći nove forme obavljanja Petrove službe, u svijetlu zahtjeva za strukturiranjem takvih formi, koje je uputio papa Ivan Pavao II., svim kršćanskim konfesijama u Enciklici Ut unum sint.

Pater Alan Modrić rođen je 14. veljače 1975. godine u Zagrebu. Ulazi u Družbu Isusovu 2001. godine, a redovničke zavjete polaže 2003. godine. Dodiplomski studij filozofije završava 2005. godine u Zagrebu, a studij teologije 2010. godine na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu.

Za svećenika je zaređen 31. srpnja 2010. godine u Zagrebu, nakon čega upisuje poslijediplomski studij iz kanonskoga prava na Gregorijani u Rimu. Godine 2013. postiže titulu magistra kanonskog prava (licencijat), te odmah upisuje i doktorski studij koji je danas uspješno priveo kraju. Patru Modriću čestitamo na postignutom uspjehu te mu u njegovu budućem znanstvenom zalaganju želimo obilje Božjega blagoslova te časno služenje Božjemu narodu.
All the contents on this site are copyrighted ©.