2017-05-16 13:33:00

Pranciškus: keliaujame per pasaulio vargus su Dievo dovanojama ramybe


Tikrosios ramybės mes negalime susikurti, nes ji yra Šventosios Dvasios dovana, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos Evangelijoje girdėjome Paskutinės vakarienės metu ištartus Kristaus žodžius: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę“. Skaitinyje iš Apaštalų darbų Paulius sako, kad „per daugelį vargų mes turime eiti į Dievo karalystę“. Kristaus dovanojama ramybė yra kitokia negu siūlo pasaulis.

„Pasaulis mus moko ramybės, atimdamas jautrumą skausmui; nuskausmina, kad nematytume gyvenimo tikrovės, kad nematytume Kryžiaus. Dėlto Paulius sako, kad į Dievo karalystę einame  per daugelį vargų. Bet ar galime pasiketi ramybę gyvendami varguose? Savo pastangomis – ne. Mes nesugebame susikurti visiškos ramybės, psichologinės ramybės, nes negalime išvengti sunkumų – vieni kenčia, kiti serga, dar kiti miršta, visur vargai. Ramybė, kurią mums suteikia Jėzus yra dovana, Šventosios Dvasios malonė. Ir šią ramybės jis mums dovanoja varguose, ji padeda juos pakelti. Ir tai nėra tik kažkoks stoiškumas, ne fakyro laikysena. Tai visai kas kita“.

„Dievo ramybė yra tikra ramybė, kuri palydi mūsų gyvenimo tikrovę, nėra gyvenimo neigimas, - kalbėjo Šventasis Tėvas. Toks yra gyvenimas. Yra jame kančios, yra sergančiųjų, yra daug negerų dalykų, yra karai... tačiau vidinės ramybės, kurią gauname kaip dovaną, neprarandame, su ja einame pirmyn, nešame kančios kryžių. Ramybė be kryžiaus tai ne Jėzaus dovanojama ramybė. Tikros ramybės neįmanoma įsigyti. Mes savo jėgomis galime susikurti ramybę, bet ji yra lakina, baigiasi“.

„Į Dievo karalystę turime įeiti per daugelį vargų. Turime neprarasti ramybės malonės, neprarasti vidinės ramybės. Apie tai kalbėdamas, vienas šventasis yra pasakęs: „Krikščionio gyvenimas tai kelionė tarp pasaulio persekiojimų ir Dievo paguodos“. Viešpats tepadeda mums suprasti kokia yra ramybė, kurią mums dovanoja jo Šventoji Dvasia“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.