2017-05-15 15:07:00

Påven under Regina Coeli "Även idag är behovet av bön och botgöring stort"


När påven Franciskus på söndagen mötte de troende på Petersplatsen för att be Regina Coeli tillsammans med dem gjorde han en återblick på sitt besök i Fatima dagarna innan:

”Vår bön här idag får en särskild betydelse, full med minne och profetia, när man ser på historien med trons ögon”, började påven sin reflektion. ”I Fatima omfamnades jag av det heliga troende folkets bön, en bön som har pågått på den platsen i hundra år, som en flod, för att bönfalla om  vår Moder, Jungfru Marias beskydd över hela världen.

Påven tackade Gud för att han hade kunnat resa dit som en hoppets pilgrim och Portugal för att ha tagit emot honom. Han mindes särskilt den Eukaristiska tillbedjan under vakan den första kvällen, då även många sjuka närvarade, som liksom vid alla Mariahelgedomar är huvudpersoner i liturgin och det pastorala livet.

”I Fatima”, sa påven, ”valde Jungfru Maria de oskuldsfulla och enkla hjärtana hos de små Francisco, Jacinta och Lucia, för att lämna över sitt budskap. Dessa barn tog emot det med allvar och värdighet, och erkändes av kyrkan som tillförlitliga vittnen till uppenbarelserna och förebilder för det kristna livet. Med kanoniseringen av Francisco och Jacinta ville jag rekommendera deras exempel på trohet till Kristus och Evangeliet för hela kyrkan, och jag vill även uppmana kyrkan till att ta hand om barnen. Att de förklaras heliga är inte för att de har sett Jungfru Maria, utan för troheten och glöden i deras svar efter att ha mottagit förmånen att se Jungfru Maria. Efter mötet med den "vackra damen" – som de kallade henne – bad de rosenkransen, offrade botgöring för att kriget skulle ta slut, och för de själar i störst behov av Guds barmhärtighet.”

”Även i dag finns det stort behov av bön och botgöring för syndarnas omvändelse och krigens slut, liksom slutet på de många absurda stora och små konflikter och våld som vanställer mänsklighetens ansikte.”

”Låt oss styras av ljuset som kommer från Fatima. Låt Jungfru Marias Obefläckade Hjärta alltid vara vår tillflykt, vår tröst och vägen som leder oss till Kristus.”

Efter Regina Coeli bad påven Franciskus för de krigsdrabbade befolkningarna i Mellanöstern, för de förföljda, som lider under våld och diskriminering. Påven uppmärksammade även att man på många platser i världen firar Mors dag den dagen, och han sa att ”framtiden för vårt samhälle kräver att alla, särskilt institutionerna, konkret uppmärksammar värdet av livet och moderskap. Låt oss tänka med tacksamhet på våra mödrar, även våra mödrar i himlen, som vi anförtror till Maria, Jesu Moder.” Påven uppmanade de samlade till att be tyst för sin och världens mödrar innan den antika Mariabönen Regina Coeli ekade över Petersplatsen .
All the contents on this site are copyrighted ©.