2017-05-13 09:16:00

Pavens bøn til Jomfru Maria i Fatima


Pave Frans bad på fredag ​​i det lille åbenbarings kapel i Fatima og betroede sig selv sammen med sine brødre og søstre til Vor Frue af det Ubesmittede Hjerte. Paven personlige gave til Jomfru Maria var en gylden rose, som han lagde ved hendes fod.
 
Her følger den bøn paven bad ved lejligheden: 
 
Den Hellige Fader:
 
Hil dig hellige dronning,
Salig Jomfru af Fatima,
Marias uplettede hjerte,
vores tilflugt og vej til Gud!
Som en pilgrim af Lyset, der kommer til os fra dine hænder,
takker jeg Gud Fader, som til enhver tid og på ethhvert sted 
virker i menneskets historie;
 
Som pilgrim af den fred, som du forkynder på dette sted,
lovpriser jeg Kristus, vor fred, og jeg beder for verden
at der være samdrægtighed blandt alle folkeslag;
Som pilgrim af det håb, som Ånden vækker,
kommer jeg som en profet og budbringer for at vaske alles fødder,
ved det samme bord, der forener os.
 
Omkvæd  (synges af forsamlingen):
Ave O Clemens, Ave O pia!
Salve Regina Rosarii Fatimae.
Ave O clemens, Ave O pia!
Ave O dulcis Virgo Maria!
 
Den Hellige Fader:
 
Hil dig, Barmhjertighedens mor,
Vor Frue klædt i hvidt!
På dette sted hvor du for hundrede år siden
bekendtgjorde alle Guds nådes formål
jeg stirrer på din kappe af lys
og som en biskop klædt i hvidt,
jeg beder om at huske alle dem, der,
klædt i deres dåbs pragt,
higer efter til at leve i gud
at fortælle om Kristi mysterier for at opnå fred.
 
Omkvæd:
 
Den Hellige Fader:
 
Hil dig, liv og sødme,
Hil dig, vort håb,
O Jomfru Pilgrim , O Universelle dronning!
I dybet af dit væsen,
I dit ubesmittede hjerte,
gemmer du mænds og kvinders glæde 
når de rejser til det himmelske hjemland.
I dybet af dit væsen,
I dit ubesmittede hjerte,
holder du sorgerne i den menneskelige familie,
når de sørger og græder i denne tårernes dal.
I dybet af dit væsen,
I dit ubesmittede hjerte,
besmyk os med udstrålingen fra din krones juveler
Og gør os til pilgrimme, ligesom du var pilgrim.
Med dit jomfruelige smil,
Opliv glæden ved Kristi Kirke.
Med dit blik af sødme,
Styrk håbet hos Guds børn.
Med dine hænder løftet i bøn til Herren,
drag alle mennesker sammen i én menneskelig familie.
 
Omkvæd:
 
Den Hellige Fader:
 
O gode, O kære,
O søde Jomfru Maria,
Dronning af Fatima rosenkransen!
giv os, at vi kan følge den salige Francisco og salige Jacintas eksempler,
og alle, der dedikerer sig til at forkynde evangeliet.
således vil vi følge alle veje
og overalt gå vores pilgrim vej;
vi vil nedbryde mure
og krydse alle grænser,
idet vi går ud til enhver periferi,
for at gøre Guds retfærdighed og fred kendt.
I kraft af evangeliets glæde vil vi være kirken klædt i hvidt,
det hvide vasket i Lammets Blod,
Blod, som i dag også er udgydt i krige, der rive vores verden fra hinanden.
Og på den måde bliver vi, ligesom du, som et billede på strålen af lys
som oplyser verdens veje,
gør Gud kendt for alle,
kendt for alle at Gud eksisterer
at Gud bor midt i sit folk,
I går, i dag og i al evighed.
 
Omkvæd
 
Den Hellige Fader sammen med alle de troende:
 
Hil dig, Herrens Moder,
Jomfru Maria, dronning af Fatima rosenkransen!
velsignet blandt alle kvinder,
Du er billedet på kirken klædt i påske lys,
Du er vort folks ære,
Du er sejren over alle ondskabens angreb.
profetien om Faderens barmhjertige kærlighed,
lærer om budskabet om de gode nyheder om Sønnen,
tegn på den Hellige Ånds brændende ild,
lær os i denne dal med glæder og sorger,
de evige sandheder, som Faderen åbenbarer for de små.
Vis os styrken af ​​din beskyttende kappe.
Gennem dit ubesmittede hjerte,
vær syndernes tilflugt
Og den vej, der fører til Gud.
I forening med mine brødre og søstre,
Ii tro, i håb og i kærlighed,
Jeg overlader mig til dig selv.
I forening med mine brødre og søstre, indvier jeg mig selv til Gud gennem dig
O Jomfru af Fatima rosenkransen.
Og til slut, omsluttet i Lyset, der kommer fra dine hænder,
vil jeg give Herren ære for evigt.
 
Amen.All the contents on this site are copyrighted ©.