2017-05-13 12:17:00

Påven till sjuka: Gud glömmer er aldrig


Under mässan som helt och hållet hölls på portugisiska vid helgonförklaringarna av Franciskus och Jacinta och strax innan välsignelsen talade påven Franciskus till de sjuka.

Kära bröder och systrar som är sjuka!

Som jag sa i predikan, går Herren alltid före oss. När vi än upplever ett kors har han redan varit där innan oss. I sin passion tog han på sig allt vårt lidande. Jesus vet vad meningen med sorg och smärta är. Han förstår oss och tröstar oss och ger oss styrka, som han gav heliga Franciskus Marto och heliga Jacinta och till helgon från alla tider och platser. Jag tänker på Petrus i kedjor i fängelset i Jerusalem medan hela kyrkan bad för honom. Herren tröstade Petrus. Det är kyrkans ämbete. Kyrkan ber Herren att trösta de drabbade som er och han tröstar er även på sätt som ni inte kan förstå. Han tröstar er i djupet av era hjärtan och han tröstar er genom styrkans gåva.

Kära pilgrimer, inför oss har vi Jesus. Han är dold men samtidigt närvarande i eukaristin, precis som han är dold men närvarande i våra sjuka och lidande bröder och systrars sår. Vid altaret tillber vi Jesu kött och i dessa våra bröder och systrar möter vi Jesu sår. De kristna älskar Jesus, de söker Jesus och kan känna igen Jesu sår. Idag ber Jungfru Maria oss samma sak som hon för hundra år sedan bad herdebarnen: “Vill ni överlåta er själva till Gud?” Deras svar ”Ja, det vill vi!” får oss att förstå och efterlikna deras liv. De överlät sina liv till Gud i glädje och sorg.

Jag ber er sjuka att leva livet som en gåva. Som herdebarnen, säg till Vår Fru att ni vill överlåta er till Gud av hela hjärtat. Tänk inte på er själva bara som mottagare av solidarisk välgörenhet utan känn att ni helt och hållet delar Kristi liv och mission. Er tysta närvaro, som är mer talande än ett ordflöde, era böner och dagliga uppoffringar genom ert lidande i enhet med det på Jesu kors för världens frälsning och att tålmodigt och att även glatt acceptera er situation, är alltsammans en andlig tillgång för alla kristna samfund. Skäms inte för att vara kyrkans värdefulla skatt.

Jesus kommer att helt nära gå förbi er i de välsignade sakramenten som ett tecken på hans närhet och kärlek till er. Lita på Honom i era sorger, ert lidande och all er utmattning. Lita på kyrkans böner som från alla världens hörn går till himlen för er och med er. Gud är vår Fader och han kommer aldrig att glömma bort er.
All the contents on this site are copyrighted ©.