2017-05-12 20:00:00

Popiežius Pranciškus – piligrimas Fatimoje


Penktadienį po pietų prasidėjo popiežiaus Pranciškaus piligrimystė į Fatimos Marijos šventovę. Popiežiaus kelionių organizatoriai pabrėžia, kad šį kartą Pranciškus keliauja kaip piligrimas, kad tai ne tik jo, kaip Bažnyčios ganytojo kelionė, bet ir asmeninė piligrimystė, kartu su tūkstančiais kitų piligrimų iš Portugalijos ir kitų šalių, kurie šiomis dienomis plūsta į Fatimos šventovę. Dėl to, nors Portugalijos vyriausybė ir šalies tikintieji labai norėjo, kad šia proga Šventasis Tėvas aplankytų ir kitus miestus, apsiribota tik Fatima.

Trumpo vizito programoje – du pagrindiniai įvykiai: popiežiaus malda Marijos apsireiškimų vietoje, minint 100 metų sukaktį nuo 1917 m. gegužės 13-ąją įvykusio pirmojo apsireiškimo, ir dviejų Mariją regėjusių piemenėlių, Jacintos ir Pranciškaus Marto skelbimas šventaisiais.

Penktadienį po pietų iš Romos oro uosto pakilęs popiežiaus lėktuvas, apie 16 val. vietos laiku (Lietuvos laiku apie 18 val.) pasiekė netoli Fatimos esančią Portugalijos karinių oro pajėgų bazę. Čia įvyko oficialus popiežiaus sutikimas; ten pat aviacijos bazėje popiežius Pranciškus taip pat privačiai susitiko su Portugalijos prezidentu Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Trumpai maldos valandėlei popiežius taip pat užsuko į bazės koplyčią.

Nuo karinių oro pajėgų bazės iki Fatimos – maždaug penkios dešimtys kilometrų. Dalį atstumo įveikęs malūnsparniu, nuo Fatimos pakrašty esančio stadiono, kuriame malūnsparnis nutūpė, iki šventovės popiežius atkeliavo automobiliu. Vos atvykęs, iš karto Šventasis Tėvas nuėjo į Marijos apsireiškimų vietą gaubiančią koplyčią, esančią didžiosios aikštės priešais baziliką kairėje. Po privataus susikaupimo valandėlės, popiežius perskaitė šiai progai sukurtą maldą ir prie Marijos statulos padėjo savo dovaną – aukso rožę.

Šventasis Tėvas prašė, kad, Fatimos Mergelei užtariant, Dievas suteiktų visoms tautoms taikos ir santarvės malonę, o malda baigta paties popiežiaus pasiaukojimo aktu: „Tikėjimo, vilties ir meilės vienybėje su broliais, Tau save atiduodu. Vienybėje su broliais, per Tave, Fatimos Rožinio Mergele, paaukoju save Dievui. Apgaubtas šviesos, kuri iš tavo rankų link mūsų sklinda, šlovinu Viešpatį per amžių amžius. Amen.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.