2017-05-10 15:36:00

Papina poruka zahvale koptskom patrijarhu Tawadrosu II.


Nastavimo napredovati na putu prema istom euharistijskom stolu te rastimo u ljubavi i pomirenju – istaknuo je Sveti Otac u svojoj poruci poglavaru Koptske Pravoslavne Crkve, patrijarhu Tawadrosu II. Papina poruka dolazi nakon posjeta Egiptu a napisao ju je povodom četvrte godišnjice susreta s aleksandrijskim patrijarhom. Naime, koptski je patrijarh 10. svibnja 2013. godine posjetio papu Franju u Rimu, a Petar naših dana je istaknuo da upravo taj datum predstavlja dan prijateljstva između tih dviju Crkvi.

Sveti je Otac poželio koptskom patrijarhu mir i zdravlje te izrazio svoju radost i zahvalnost zbog duhovnih veza koje sjedinjuju Petrovu i Markovu stolicu. Ujedno je zahvalio patrijarhu na njegovoj gostoljubivosti, na dirljivom susretu te što su imali priliku moliti se zajedno kao braća u Kristu. Papa je posebno zahvalan što su osnažili krsno jedinstvo u Tijelu Kristovu proglasivši zajedno da se osobi koja želi prijeći iz jedne Crkve u drugu neće ponovno dijeliti sakrament krštenja koje je osoba već primila bilo u Katoličkoj, bilo u Koptskoj Pravoslavnoj Crkvi.

Naše nas bratske veze potiču – nastavio je papa Franjo – da osnažimo naše zajedničke napore kako bismo pod vodstvom Duha Svetoga ustrajali u traženju vidljivog jedinstva u različitosti. Neka nas na tomu putu prati snažni zagovor svetaca kao i njihov primjer. Nastavimo napredovati na putu prema istom euharistijskom stolu te rastimo u ljubavi i pomirenju – istaknuo je Sveti Otac.

Papa je zajamčio da moli za koptskog patrijarha Tawadrosa II. te za mir u Egiptu i na Bliskom istoku. Napomenuo je da se u ovom uskrsnom vremenu moli da nam Duh Sveti, snaga i nježnost Božja, ispuni srca svojom milošću i da zapali u nama plamen svoje ljubavi. Neka nam Duh mira udijeli rast u nadi, prijateljstvu i skladu – poručio je na kraju papa Franjo.
All the contents on this site are copyrighted ©.