2017-05-10 19:00:00

Popiežiaus kreipimasis į Portugalijos katalikus kelionės į Fatimą išvakarėse


Penktadienį ir šeštadienį popiežius lankysis Fatimos šventovėje, kartu su portugalų katalikais ir maldininkais iš kitų šalių minės apsireiškimų šimtąsias metines ir paskelbs šventaisiais du Dievo Motiną regėjusius piemenėlius. Kaip įprasta prieš popiežiaus keliones, iki išvykimo likus mažiau nei dviem dienoms, popiežius video žinia kreipėsi į portugalus.

„Brangioji portugalų tauta, jau tik kelios dienos iki mano ir jūsų piligrimystės pas Fatimos Mergelę. Su džiaugsmu laukiu mūsų susitikimo Motinos namuose“. Popiežius taip pat sakė, jog jam gerai žinomas portugalų troškimas pamatyti jį ne tik Fatimoje, bet sulaukti jo ir kituose miestuose, tačiau ši kelionė ribosis tik Fatimos šventove. Dėkodamas šalies vyriausybei ir visiems gyventojams už kvietimą ir už supratingumą, popiežius visus kviečia į susitikimą Fatimos šventovėje, prie Mergelės Marijos kojų. „Kaip visuotinis ganytojas atsistosiu Jos akivaizdoje ir paaukosiu jai pačią gražiausią puokštę „gėlių“, kurias Jėzus patikėjo mano globai, tai yra Jo krauju atpirktus visus brolius ir seseris, nė vieno neužmirštant“.

Šventasis Tėvas taip pat dėkoja už maldas, kuriomis rengiamasi jo atvykimui, dėkoja taip pat ir kasdienines maldas bei aukas visą laiką aukojamas už jo tarnystę. „Esu nusidėjėlis tarp nusidėjėlių. Malda suteikia šviesos mano akims, kad sugebėčiau į kitus žiūrėti taip, kaip Dievas juos mato, mylėti – kaip Jis myli. Jo vardu su džiaugsmu atvyktu dalintis su jumis vilties ir taikos Evangelija. Viešpats jus telaimina ir Mergelė Motina tesaugo“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.