2017-05-09 14:24:00

Popiežiaus homilija. Krikščionis – taikus, mylintis, susivaldantis


Nesipriešinkime Šventajai Dvasiai; klusniai priimkime Dievo Žodį, sakė popiežius Pranciškus antradienio ryto Mišių homilijoje komentuodamas skaitinį iš Apaštalų darbų, pasakojantį apie Kristaus skelbimo pagonims pradžią. Popiežiaus aukotose Mišiose dalyvavo Šv. Mortos namuose dirbančios Šv. Vincento Pauliečio kongregacijos seserys. Gegužės 9-ąją liturginis kalendorius mini jų vienuolijos įkūrėją, šv. Luizą de Marillac.

Apaštalų darbų knyga pasakoja, kad po Stepono kankinystės kilo krikščionių persekiojimų banga. Daug krikščionių persikėlė į Kiprą, Fenikiją, Antiochiją. Jeruzalėje pasiliko tik apaštalai. Po kitus imperijos miestus išsibarstę krikščionys skelbė Kristų tenykščių žydų bendruomenių nariams. Tačiau Antiochijos mieste Gerąją Naujieną apie Viešpatį Jėzų pradėta skelbti ir pagonims graikams. Tai daryti juos paskatino Šventoji Dvasia. Šios dienos skaitinyje sakoma, kad būtent Antiochijoje Kristaus išpažinėjus pradėta vadinti krikščionimis.

„Visada nešiotis su savimi Žodį, jį skaityti, atverti Žodžiui širdį, atverti širdį Dvasiai, kuri padeda suprasti Žodį. Žodžio priėmimo, Žodžio pažinimo, Žodžio nešiojimosi su savimi, artimo bendravimo su Žodžiu vaisai yra gausūs; taip besielgiančio žmogaus laikysena – tai malonumas, gerumas, džiaugsmas, taika, susivaldymas, romumas“. Tai klusnumo Šventajai Dvasiai stilius. „Tačiau turiu priimti Šventąją Dvasią, kuri mane išmokytų klusnumo Žodžiui ir šis klusnumas, nesipriešinimas Dvasiai, man padės gyventi pagal Dvasios dorybes. Klusniai priimti Žodį, stengtis pažinti Žodį, prašyti Šventąją Dvasią malonės jį pažinti, leisti, kad ta sėkla išleistų daigus ir augtų gerumu, romumu, malonumu, taika, meile, susivaldymu. Visa tai yra krikščionio stilius“.

Šios dienos pirmajame skaitinyje pasakojama, kad kai Jeruzalę pasiekė žinia, kad Antiochijoje Dievo Žodis skelbiamas ir pagonims, apaštalai truputį išsigando. Jie pasiuntė Barnabą, kad jis viską ištirtų. Nuvykęs ir pamatęs Dievo malonę, jis apsidžiaugė ir ragino visus likti ištikimus. Barnabas atpažino Dievo malonės veikimą, nes jis pats buvo klusnus Šventajai Dvasiai.

„Šventoji Dvasia veda ir padeda nesuklysti, klusniai priimti Dvasią, pažinti Dvasią Žodyje ir gyventi pagal Dvasią. Tai visai kita laikysena, negu ta, dėl kurios Steponas priekaištavo tautos seniūnams: „Jūs priešinatės Šventajai Dvasiai“. Ar ir mes priešinamės Šventajai Dvasiai? Ar priimame ją? Reikia klusnumo. Reikia ją priimti klusniai. Prašykime šios malonės“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.