2017-05-08 15:32:00

Popiežius: Prašykime Šventosios Dvasios atpažinimo malonės


Nepasiduokime priešinimosi Šventajai Dvasiai nuodėmei; verčiau būkime visuomet atviri Dievo staigmenoms, paragino popiežius kalbėdamas rytmečio Mišių homilijoje pirmadienį, Šv. Mortos namuose. Šventasis Tėvas homilijoje komentavo Mišių skaitinį iš Apaštalų Darbų, kuriame pasakojama apie tai kaip Šv. Petras su apaštalais Jeruzalėje aptarė vadinamąjį „pagonių klausimą“, nes sužinojo, kad ir pagonys priėmė Dievo Žodį.

Šventoji Dvasia daro stebuklus, daro nauja, ir, be abejonės, kai kas bijojo naujovių Bažnyčioje, sakė homilijoje Popiežius Pranciškus.

„Šventoji Dvasia yra Dievo dovana. Mūsų Dievo Tėvo, kuris visuomet nustebina. Jis yra staigmenų Dievas. Kodėl? Nes jis yra gyvas Dievas, gyvenantis mumyse; Jis veikia mūsų širdis, gyvena Bažnyčioje, eina su mumis ir šiame ėjime nustebina. Tai kartais sukelia problemų, kaip patyrė Petras. Kitiems mokiniams atrodė, kad Petras peržengė leistinas ribas: peikdami jį sakė: „Petrai, Bažnyčios Uola, kur mus vedi?“

Petras mokiniams papasakojo apie regėjimą, kuris buvo Dievo ženklas, leidęs imtis drąsaus sprendimo. Petras sugeba priimti Dievo staigmeną. Todėl naujų Dievo staigmenų akivaizdoje apaštalai turi susitikti, pasišnekėti ir susitarti, kad žingsnis pirmyn, kurio Viešpats nori, būtų žengtas.

Priešinimosi Šventajai Dvasiai nuodėmė egzistuoja nuo Pranašų laikų iki dabar, sakė popiežius, kviesdamas susimąstyti ką reiškia priešintis Šventajai Dvasiai.

„Ne! Taip buvo daroma visuomet, taip turi būti ir dabar. Petrai, ko čia ateini pas mus su tomis naujovėmis; apsiramink: išgerk piliulę, kad apsiramintum nervus... apsiramink!“. Pasak popiežiaus, šitaip užsidaroma Dievo balsui. Viešpats per Psalmes sako savo tautai: „Neužkietinkite savo širdžių kaip kad darė jūsų protėviai“.

Užsisklendimas, priešinimasis Šventajai Dvasiai; tai frazė, kuri visuomet užblokuoja, sustabdo: „Visuomet taip buvo daroma“. O tai užmuša. Atima laisvę, džiaugsmą ir ištikimybę Šventajai Dvasiai, kuri visuomet skinasi kelia pirmyn, veda Bažnyčią pirmyn. Tačiau kaip man sužinoti, ar tai iš Šventosios Dvasios, ar iš supasaulėjimo, iš pasaulio dvasios? Kaip man tai sužinoti? Reikia prašyti atpažinimo malonės. Atpažinimas yra įrankis, kurį gauname iš Šventosios Dvasios. Kiekvienu atveju reikia atpažinti kaip daryti. Šitaip pasielgė Apaštalai. Jie susitiko, aptarė klausimą ir pamatė kuriuo keliu veda Šventoji Dvasia. Tie, kurie neturėjo šios malonės, arba jos neprašė, liko vietoje, užsidarę.

Užbaigdamas homilija popiežius Pranciškus kvietė prašyti Šventosios Dvasios atpažinimo malonės, kad nesuklystume kelyje, neliktume neveikliais, storžieviškais, užkietėjusiais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.