2017-05-07 13:15:00

Maldos už pašaukimus diena: Pranciškus įšventino dešimt kunigų


Ketvirtąjį Velykų sekmadienį, kuris, pagal šiai dienai skirtą Evangelijos skaitinį dar vadinamas Gerojo Ganytojo sekmadieniu, popiežius Pranciškus iškilmingose Mišiose šv. Petro bazilikoje įšventino dešimt naujų kunigų.

Įšventinimo apeigose popiežius uždavė klausimus – ar norite visą gyvenimą vykdyti kunigišką tarnystę, kaip ištikimi vyskupų bendradarbiai, tarnaujant Dievo tautai, būnant vedamiems Šventosios Dvasios? Ar norite vertai ir išmintingai pamokslauti Evangeliją ir mokyti katalikų tikėjimo? Ar norite pamaldžiai ir ištikimai švęsti Kristaus slėpinius, ypač Eucharistijoje, susitaikymo sakramente, Dievo pašlovinime ir krikščionių tautos pašventinime? Ar norite savo tautai melsti gailestingumo? Ar norite būti glaudžiai susiję su Aukščiausiuoju Kunigu Kristumi, aukodamiesi su Juo dėl visų išgelbėjimo?

Visiems patvirtinus, kad nori, Pranciškus kiekvienam palinkėjo – „Dievas, kuris tavyje pradėjo savo darbą, tegu jį ir užbaigia“. Sugiedojus Visų Šventų litaniją popiežius Pranciškus kiekvienam iš kandidatų uždėjo rankas ant galvos, meldėsi ir suteikė kunigystės šventimus.

Prieš tai sakytoje homilijoje popiežius kreipėsi į tikinčiuosius ir į pačius kandidatus, kalbėdamas apie tai, kas yra kunigystė ir ką reiškia būti kunigu.

Turime vieną Aukščiausiąjį Kunigą, Viešpatį Jėzų, kuriame visa Dievo tauta tapo kunigiška tauta. Tarp savo mokinių Viešpats išsirenka kai kuriuos, kad viešai ir jo vardu kunigiškai tarnautų visiems žmonėms, tęsdami jo, mokytojo, kunigo ir ganytojo misiją. Viešpats juos išsirenka ne karjeros darymui, o tokiai tarnystei, pridūrė popiežius.

Jūs, vaikai ir mielieji broliai, - sakė Pranciškus kandidatams, - kurie įžengsite į kunigų luomą, atsiminkite, jog vykdydami Šventosios Doktrinos tarnystę dalyvausite Kristaus, vienintelio Mokytojo misijoje. Dalinkite visiems tą Dievo Žodį, kurį patys su džiaugsmu  gavote, nuo pat vaikystės. Skaitykite ir medituokite Viešpaties Žodį, kad tikėtumėte tuo, ką skaitėte, mokytumėte to, ko išmokote tikėjime, gyventumėte tuo, ko patys mokote.

Šventasis Tėvas palinkėjo, kad jų pamokslavimas būtų paprastas, toks, kaip Viešpaties, tačiau pasiekiantis širdį, maitinantis Dievo tautą. Taip pat, kad jų gyvenimas būtų tikinčiųjų džiaugsmas ir parama, nes žodis be gyvenimo pavyzdžio nereikalingas. „Dvigubas gyvenimas yra bjauri liga, Bažnyčioje“, - sakė popiežius. Jis pabrėžė kaip svarbu kunigui tęsti gydantį ir pasiaukojantį Kristaus darbą. Jei kunigas gavo du ar tris diplomus, bet neišmoko nešti Kristaus Kryžiaus, jis nereikalingas. Galbūt jis bus geras profesorius, tačiau ne kunigas.

Būsimųjų kunigų popiežius paprašė būti gailestingais, „Kristaus ir Bažnyčios vardu“. Nereikia ant tikinčiųjų pečių uždėti nepanešamų svorių, svorių, kurių nepaneštų ir jie patys. Kitas Pranciškaus prašymas – lankyti ligonius, nors tai gali būti nuobodu ar skausminga. Nepalikti to kitiems, tačiau ir patiems prisiliesti prie kenčiančio Kristaus Kūno. Tai juos pašventins ir priartins prie Viešpaties.

„Būkite džiugūs, niekada liūdni. Džiugūs. Džiugūs Kristaus tarnystėje, nors ir tarp kančių, tarp nesupratimo, tarp savo nuodėmių. Visada prieš akis turėkite Gerojo Ganytojo pavyzdį, kuris atėjo ne tam, kad jam būtų tarnaujama, bet tarnauti. Prašau, nebūkite ponai, (...) tačiau ganytojai“, - kalbėjo popiežius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.