2017-05-07 11:28:00

Lietuvos spaudos apžvalga (gegužės 6 d.)


Kastantas Lukėnas:

 

Ketvirtadienį Kaune VDU Didžiojoje auloje vyko Teofiliaus Matulionio metų respublikinė mokslinė konferencija „Martyrium reikšmė Bažnyčios gyvenime XX a. totalitarinių ideologijų kontekste“. Konferencijos metu vyko du plenariniai posėdžiai ir dvi paralelinės sekcijos, kurių metu skaityti pranešimai garbingojo arkivyskupo kankinystės tema, nagrinėtas arkivyskupo T. Matulionio gyvenimo laikotarpio platesnis kontekstas.

Ketvirtadienį Kaune, Perkūno namuose atidaryta paroda „Beginklė tiesa“, kurioje eksponuojami Teofiliaus Matulionio daiktai, laiškai, nuotraukos. Parodos atidaryme įžanginį žodį taręs arkivyskupas Lionginas Virbalas atkreipė dėmesį į būsimo palaimintojo kuklumą ir paprastumą, kurį liudija parodoje eksponuojami kasdieniai dalykėliai. Parodos autorius Vaidotas Žukas pristatė jo dukterėčias. Viena jų – Marija – būdama septynerių susirašinėjo su vyskupu, kai jam buvo 82 –ji. Jai buvo skirtas parodoje eksponuojamas rankdarbis, paukščiukas narvelyje – žaisliukas, simbolizuojantis patį vyskupą. Kita dukterėčia, Meilė Anelė gavo dovanų paties vyskupo drožinėtą kiaušinį. Ši paroda kita apimtimi jau vyko Vilniuje, LR Seime ir Dailininkų sąjungos galerijoje.

Gegužės „Artumoje“ pažintį su būsimuoju palaimintuoju praturtina jo sūnėno architekto dr. Teofiliaus Baltazaro Mindaugo Matulionio pasakojimas „Paprastas ir nuoširdus dėdė“.

Praėjusią savaitę pranešta apie garbingojo Teofiliaus palaikų perkėlimą rengiantis būsimai beatifikacijai. Garbingojo Teofiliaus Matulionio palaikai buvo iškelti iš Kaišiadorių katedros kriptos, atliktas relikvijų paėmimas. Palaikai laikinai perkelti į Dievo Gailestingumo koplyčią.

„Sekmadienio pasišnekėjimų apie arkivyskupą Teofilių“ cikle sugretinama Emauso mokinių patirtis ir 1956 m. arkivyskupo Teofiliaus laiškas vyskupijos tikintiesiems. Mąstymas baigiamas mintimi: „Tarsi tos kelionės į Emausą, į savo tremtį ir kalėjimus vyskupas net nepajuto, tarsi neliko jokių pasekmių, jokių randų, liūdesio, nuoskaudų, kaltinimų. Tik gyvas ir gaivus tikėjimas drauge keliaujančiu prisikėlusiu Kristumi gali padėti tiek iškęsti ir likti nesužeistam“.

Cikle „Metų kelionė su Teofilium“ skelbiamas kun. Mariaus Talučio tekstas „Mylima arkivyskupo Teofiliaus šventoji“. Jame pažymima, kad kankinys arkivyskupas Teofilius kaip ir šventoji Teresėlė gimė tais pačiais 1873 metais, vėliau abu tais pačiais metais tapo našlaičiais. Nors gyveno skirtingomis sąlygomis, abu liko ištvermingi Dieve, abiejų rankose matome kryžių ir rožes. Pateikiamas liudijimas, kad atliekant Teofiliaus Matulionio palaikų ekshumaciją ir atidarius karstą, aplink pasklido nepaprastai malonus šviežių gėlių , tarsi rožių kvapas. 1923 m., kai Kūdikėlio Jėzaus Teresė buvo skelbiama palaimintąja, kunigui Teofiliui teko kalėti Maskvoje. Jos kanonizacijos metais jis pasirinko darbuotis Rusijoje, kur grėsė pavojus gyvybei. 1927 m. Šv. Teresė buvo paskelbta misijų globėja, o garbingasis Teofilius darbavosi kaip misionierius, patirdamas tikėjimo persekiojimą. Šventosios atvaizdą matome Mordovijos Potmos invalidų namuose vyskupo naudotame Mišių altorėlyje.

Praėjusį sekmadienį minint Pasaulinę gyvybės dieną Lietuvos mokslų  akademijos salėje įteikti Gyvybės apdovanojimai. Šią jau ketvirtus metus vykstančią iniciatyvą organizuoja žurnalas „Ateitis“ , Marijos radijas ir interneto dienraštis „Bernardinai.lt“. Šiemet vertinimo komisija, atrinkusi kandidatus apdovanojimams pagal 7 nominacijas, ypatingą dėmesį skyrė asmenims, veikloms bei iniciatyvoms, atliepiančioms į Lietuvos skaudulius: regioninę atskirtį ir gyventojų mažėjimą. Renginio įrašas randamas „Youtube“ kanale. Videoreportažu dalijasi taip pat viena iš nominuotųjų iniciatyvų „Pozityvus dienoraštis“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje skelbiamas interviu šeimų konsultante, besidarbuojančia Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio šeimos pagalbos centre, Nijole Kukuraitiene. Beje, ji taip pat šiemet pagerbta „Gyvybės apdovanojimu“ už ilgametį gyvybės kultūros puoselėjimą. Pokalbis vyko artėjant Motinos dienai, jo intriga nurodoma jau antraštėje: kaip išauginti sūnų ministrą… Pokalbyje ji dalijasi daugeliui mamų kylančia dilema – kaip suderinti profesinę veiklą su dėmesiu vaikams. Nijolė Kukuraitienė džiaugiasi įkurtu šeimų klubu „Darna“, šeimų stovyklomis, akcijomis už gyvybės puoselėjimą. Ji sako: „Daryk tai, ką manai esant reikalinga, daryk taip gerai, kaip tik gali geriausiai. Jei kovosi už žmogų, visada gausi atlygį, tegu jo ir nelauksi“.

Vilkaviškyje Gyvybės dienos minėjimas subūrė bažnytines ir visuomenines organizacijas. Vyko šventinė eisena „Už gyvybę“, aukotos Mišios, prapijos namuose tęsėsi šventinė programa.

Kaune Gyvybės dieną švęsti kvietė Šeimos centro programos „Pažink save“ savanoriai. Senamiestyje praeiviai buvo kviečiami pasivaišinti savanorių keptais keksiukais, taip pat atsakyti į viktorinos klausimus apie gyvybę.

Antradienį Vilniuje politologo Dariaus Udrio namuose buvo surengtas labdaros vakaras, kurio metu rinktos aukos Krizinio nėštumo centrui paremti. Darius Udrys, asmeniškai remiantis ir konsultuojantis Krizinio nėštumo centrą, artėjant Motinos dienai kvietė apmąstyti požiūrį į motinystę ir palaikyti moteris, apsisprendžiančias gimdyti.

Paskutinį balandžio šeštadienį Klaipėdoje jau šeštą kartą surengti maldos pusryčiai: šia tradicija siekiam ugdyti bendrystę ir priešintis susvetimėjimui. Maldos pusryčių tema „Miestas ant tvirtų pamatų“ susieta su Reformacijos 500 metų jubiliejum. Renginyje akcentuota: Dievo žodis ir malda – pagrindinės priemonės miesto pamatams stiprinti. (Kastantas Lukėnas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.