2017-05-06 15:09:00

Popiežius Pranciškus: „Tapkite taikos amatininkais“


„Tapkite taikos amatininkais“. Taip šeštadienį Pauliaus VI audiencijų salėje popiežius Pranciškus padrąsino jaunimą, dalyvaujantį vietinių institucijų, kovojančių už taiką ir žmogaus teises, nacionalinės koordinavimo grupės surengtame susitikime. 7000 susirinkusiųjų akivaizdoje keli jaunuoliai perskaitė klausimus, į kuriuos popiežius atsakinėjo ekspromtu. Kas vyksta pasaulyje, kaip kovoti su smurtu, kaip nugalėti pinigų dievą – tokios temos rūpėjo jaunimui.

Pirmas, bene labiausiai visiems rūpimas klausimas, į kurį atsakė popiežius – kas vyksta? Popiežius pasidžiaugė, kad jaunimui kyla tokie esminiai klausimai. Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį į augančią naikinimo kultūrą. Dievas sukūrė žmogų, kad šis kurtų, augtų, tačiau tam tikru momentu įsigaliojo naikinimo kultūra. Tai nėra nauja, tai prasidėjo jau pradžioje, nuo Kaino pavydo Abeliui. Pasaulis kariauja. Yra naikinimo tėvas, kuris nori karo, kuris nori, kad žmonės tarpusavyje pyktųsi. Tačiau nutinka ir geri dalykai, kurių nesimato, yra žmonių, kurie degina savo gyvenimus, darydami gera kitiems. „Turime pasmerkti blogus dalykus ir parodyti tuos žmones“, - ragino popiežius.

Kodėl taip sunku išmokti mylėti? Dievas sukūrė pasaulį, kurio centre turi būti žmogus. Tačiau mūsų  pasaulio centre nėra moteris ir vyras, yra dievas pinigas. Pirmoje vietoje atsiduria tie dalykai, kurie atneša pinigus – prekyba ginklais, narkotikai, žmonių išnaudojimas, kuris vyksta ir Europoje, kai mokama juodais pinigais, kai sudaromos darbuotojui nepalankios sutartys, kai parduodamos moterys. Visa tai padeda pinigų dievui augti. Į klausimą, ką mes galime padaryti, popiežius atsako: rimtai dirbti, padėti kitiems, nebijoti.

Kita tema, kurią palietė popiežius – žodinis smurtas, su kuriuo susiduriame nuolat, tai įžeidinėjimai, apkalbos. Apkalbų terorizmas: apkalbos yra kaip bomba. Bomba sprogsta ir žudo. „Taip ir tu apkalbi ir nueini, tačiau kitą žmogų tai sunaikina. Mažas patarimas – jei nori apkalbėti vieną ar kitą – įsikąsk liežuvį. Pakentėsi, ištins, tačiau netapsi teroristu“, - pajuokavo popiežius. Jis pacitavo Jokūbo laišką, kur apaštalas sako: „Kas nenusideda kalba, tas yra tobulas žmogus“. Tačiau tai sunku, nes nuolat kyla pagunda apkalbinėti, būti teroristais. Popiežius kalbėjo ir apie romumą. Pasak popiežiaus, būti romiu nereiškia būti kvailu, tai reiškia kalbėti ramiai, neįžeidžiant kito. Tai viena iš dorybių, kurias turime išmokti naujai, naujai atrasti.

Popiežius paragino suvienyti pajėgas ugdyme, sudaryti tarsi švietimo paktą tarp šeimos, visuomenės, mokyklos, kad visi kryptingai stengtųsi išauginti jį geru žmogumi, nes jei visi ugdytojai eina į skirtingas puses, vaikas užauga taip, kaip jam pavyksta, ir dažniausiai užauga neišauklėtas, kuris nemoka išklausyti kito. Tad popiežius ragino mokyti vaikus išklausyti kitą, kalbėtis ramiai, neįžeidinėjant, mokyti dialogo.

Tai didelis iššūkis, nes lengviau yra apkalbinėti, naikinti, - kalbėjo popiežius, paragindamas susirinkusius eiti drąsiai į priekį. Paskutinius popiežiaus žodžius susirinkusieji pasitiko garsiais plojimais, popiežius juos palaimino ir kartu sukalbėjo „Sveika, Marija“ maldą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.