2017-05-06 16:13:00

Pápež František prijal rezignáciu patriarchu Gregoriosa III. Lahama


Sýria/Libanon 6. mája – Svätý Otec František prijal rezignáciu najvyššieho predstaviteľa grécko-melchitských katolíkov, antiochijského patriarchu Gregoriosa III. Lahama. Podľa cirkevných predpisov sa administrátorom grécko-melchitskej cirkvi až do zvolenia nového patriarchu stáva služobne najstarší člen stálej synody. Je ním arcibiskup Aleppa Jean-Clémenet Jeanbart.

Pápež František zaslal 85-ročnému patriarchovi Gregoriosovi III. Lahamovi list, v ktorom ho nazval „zapáleným služobníkom Božieho ľudu“. Rímsky biskup tiež vyzdvihol jeho veľké úsilie o mier vo vojnou poznačenej Sýrii. Svätý Otec uzatvára svoj list, ktorý adresoval aj všetkým biskupom grécko-melchitskej cirkvi, apoštolským požehnaním „ako znakom milosti a povzbudenia pre budúcnosť spoločenstva, ktoré vydáva svedectvo o Evanjeliu“

Patriarcha Gregorios III. Laham sa narodil v sýrskom meste Daraya a patriarchom grécko-melchitských katolíkov bol sedemnásť rokov, sídliac v Sýrii a v Libanone. Počas uplynulých rokov sa výrazne zapojil do úsilia o dosiahnutie mieru a zmierenia v jeho rodnej Sýrii. V minulosti viackrát navštívil aj Slovensko. -ej-
All the contents on this site are copyrighted ©.