2017-05-04 12:18:00

Popiežius: Šventojo Sosto žiniasklaida turi būti apaštališka ir misionieriška


Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Šventojo Sosto Komunikacijos sekretoriato plenarinės asamblėjos dalyvius. Komunikacijos sekretoriatą, kurio tikslas sujungti į vieną struktūrą visas lig šiol atskirai veikusiais Šventojo Sosto informacijos skelbimo priemones, kaip Romos Kurijos dikasteriją, popiežius Pranciškus įkūrė prieš dvejus metus, tuo pačiu paskirdamas ir jo vadovus Romoje. Pernai buvo paskirti jo nariai, atstovaujantys Bažnyčiai visame pasaulyje. Tarp jų yra ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Gegužės 3-5 dienomis visi sekretoriato nariai, taip pat ir neseniai popiežiaus paskirti patarėjai, dalyvauja pirmoje savo plenarinėje asamblėjoje.

Ketvirtadienio rytą kalbėdamas Komunikacijos sekretoriato nariams popiežius pabrėžė, kad šiuo metu vykstančios komunikavimo priemonių reformos tikslas nėra tik geresnė ankstesnių institucijų koordinacija ar jų sujungimas, bet naujos institucijos įkūrimas. Anksčiau kiekviena komunikavimo priemonė turėjo savo kanalą. Kiekvieną išraiškos forma turėjo savo „mediją“. Šiandien visos šios komunikavimo formos perduodamos  naudojanti vieną dvinarį kodą.

Pasak popiežius, kuriant naują struktūrą, labai vertinga lig šiol sukaupta patirtis, kurią reikia ne tik saugoti, bet naudoti kuriant ateitį. Kitaip ji būtų tik muziejus, kurį įdomu ir gera lankyti, bet nesugebėtų teikti jėgų ir drąsos žengti pirmyn.

Popiežius taip pat priminė apaštališkumo ir misionieriškumo svarbą naujoje Šventojo Sosto komunikavimo struktūroje. Reikia skirti ypatingą dėmesį žmonių vargo ir sunkumų situacijoms; skelbti Evangeliją visiems nedubliuojant vietinių Bažnyčių komunikavimo priemonių darbo, bet ir padedant toms vietinėms bendruomenės, kurioms šioje srityje reikia pagalbos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.