2017-05-04 15:41:00

Dvylika naujų Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretų


Šventųjų skelbimo kongregacija paskelbė dvylikos beatifikacijos bylų dekretus. Dekretai paskelbti po popiežiaus Pranciškaus audiencijos ketvirtadienį suteiktos Kongregacijos prefektui kardinolui Angelo Amato. Keturi dekretai dėl stebuklų, įvykusių keturių Garbingųjų Dievų tarnų užtarimu, vienas dėl kankinystės, kiti septyni dėl herojiškų dorybių.

Keturi Garbingieji Dievo tarnai, konstatavus jų užtarimu įvykusius stebuklus, bus paskelbti palaimintaisiais. Tarp jų vienas vyras ir trys moterys:

T. Pranciškus Solano Casey (1870-1957) iš Detroito, daugelio laikomas iškiliausiu amžiaus kapucinu JAV-se, pasak kurio „pašvęstasis gyvenimas yra tas pats kaip dar žemėje pradėtas gyvenimas Rojuje“.

Trys moterys yra vienuolinių kongregacijų steigėjos, gyvenusios XIX šimtmetyje: prancūzė Adelė de Batz de Trenquelleon, Prasidėjimo Marija (1789-1828), įkūrusi Nekalčiausiosios Marijos dukterų kongregaciją; vokietė Klara Fey, Vargšo Kūdikėlio Jėzaus seserų kongregacijos steigėja (1815-1894) ir ispanė Marijos Kotryna, arba Juozapa Saturnina Rodriguez (1823-1896), Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos steigėja.

Patvirtinta Liucijaus Botovasoa (1908-1947) kankinystė. Madagaskarietis pasaulietis ir šeimos tėvas, Pranciškonas tretininkas buvo nužudytas 1947 metais iš neapykantos tikėjimui. Jis bus skelbimas Bažnyčios palaimintuoju.

Septyni dekretai, kurios popiežius Pranciškus įgaliojo paskelbti, patvirtina krikščioniško gyvenimo herojiškas dorybes. Tarp jų bylos dviejų kardinolų, dviejų vienuolių ir trijų pasauliečių - šeimos tėvo ir dviejų moterų:

Du kardinolai Dievo tarnai, kuriems dabar suteiktas Garbingųjų titulas yra: buvęs Florencijos arkivyskupas Elijas dalla Costa (1872-1961) ir Romoje 2002 metais miręs vietnamietis arkivyskupas, kalinio dalią Vietname išgyvenęs Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas Pranciškus Ksaveras Nguyen Van Thuan (1928-2002).

Uršuliečių seserų Marijos Nekalčiausiosios Širdies kongregacijos steigėja, iš Trento valstiečių šeimos kilusi italė Joana Meneghini (1826-1894) ir pirmoji Vargšų tarnaičių kongregacijos vyresnioji iš Sicilijos Vincenta Cusmano (1826-1894) nuo dabar tituluojamos Garbingosiomis Dievo tarnaitėmis.

Kiti trys Garbingieji Dievo tarnai: italas Aleksandras Notegar (1946-1986), šeimos tėvas ir pasaulietis iš Veronos, bendruomenės „Regina Pacis“ steigėjas; Romoje per antrąjį pasaulinį karą gyvenusi mistikė iš Sardinijos, Kristaus kančios stigmas nešiojusi Jadvyga Carboni (1880-1952) ir Opus Dei narė iš Ispanijos Marija Gvadalupė Ortiz de Landazuri y Fernandez de Heredia (1912-1975).

Tikėjimo kankinys Liucijus Botovasoa (1908-1947)

Madagaskare liepsnojant pilietiniam karui pranciškonų tretininkas ir šeimos tėvas, 39 metų amžiaus Liucijus Botovasoa dėl savo krikščioniško tikėjimo atsisakė ginkluotis ir šaudyti į nekaltus gyventojus, nepasidavė grasinimams ir buvo nuteistas mirti. 1947 balandžio 17 dieną vedamas į egzekuciją, Liucijus paprašė minutės asmeninei maldai. Budeliai išgirdo jį besimeldžiantį žodžiais: „Mano Dieve, atleisk šiems broliams“. Praėjus šešiolikai metų, mirties bausmę įvykdęs vyriškis atliko išpažintį vienam misionieriui sakydamas „Tėve, tai aš nukirsdinau Liucijų Botovasoa. Prieš mirtį jis man pasakė: „Kai tikrai manęs reikės, būsiu šalia““. Buvęs budelis prieš mirtį spėjo priimti Krikštą.

XX amžiaus kankinys Liucijus Botovasoa, mokytojas ir katechetas, aktyviai skleidė Trečiojo Pranciškonų ordino idėjas ir pagal jas gyveno. Madagaskaro Bažnyčioje pasklido balsas apie šventai gyvenusio vyro kankinystę, tačiau ketinimai pradėti beatifikacijos bylą buvo nesėkmingi. Tik 2011 metais ji buvo pradėta, o jau 2013 užbaigta. Dar po metų Roma patvirtino iš Madagaskaro gautą medžiagą. Istorikų komisija dokumentą „Positio“ įvertino palankiai 2015 metais. Sekė teigiamas Teologų komisijos įvertinimas 2016 lapkritį. Ketvirtadienį paskelbtas dekretas dėl kankinystės. Garbingasis Dievo tarnas Liucijus Botovasoa dar šiemet bus paskelbtas palaimintuoju. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.